Letné ošetrenie stromov pagaštanov konských

Obrázok ku správe: Letné ošetrenie stromov pagaštanov konských
18.05.2022 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača oznamuje obyvateľom, že v termíne 20.05.2022 (piatok) bude prebiehať pravidelné letné chemické ošetrenie stromov pagaštanov konských (Aesculus hippocastanum) proti živočíšnemu škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. V termíne 20.05.2022  bude prebiehať pravidelné  letné chemické ošetrenie stromov pagaštanov konských (Aesculus hippocastanum) proti živočíšnemu škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému (Cameraria ohridella). 

Ošetrených bude 108 ks stromov v lokalitách ulíc Kadnárova, Cyprichova, Hubeného, Černockého, Cígeľská, Detvianska, Gelnická, Tbiliská, Závadská, park J. M. Hurbana, Karpatské námestie a park pri hoteli Barónka.

Chemické ošetrenie bude aplikované prípravkom určeným na daný účel a nie je pre človeka ani pre zvieratá škodlivé. Postrek vykoná odborne spôsobilá osoba na vykonávanie dezinsekčných prác. 

Prípadné bližšie informácie budú občanom mestskej časti poskytnuté na oddelení životného prostredia a dopravy: tel. kontakt: 02/4911 2473, e-mail: katarina.gulyasova@raca.sk

O zmene termínu v dôsledku nepriaznivého počasia Vás budeme informovať.