Poslanecké dni

Obrázok ku správe: Poslanecké dni
30.05.2022 - Oznamy

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Vás pozývajú na stretnutie v pondelok, 06. júna o 18.00 hod. Volebný obvod č. 1 - Kultúrne stredisko Žarnovická
Poslanci:
Ing. Milada Dobrotková, MPH,; PhDr. Ján Polakovič; Ing. Miloslav Jošt; JUDr. Marián Vulgan; Mgr. Monika Luknárová; Mgr. Mário Khandl; Miloš Máťuš; Ing. Róbert Pajdlhauser;  Ing. Ján Lipiansky; Ivan Vrana.

Volebný obvod č. 2 - Krasnianska beseda
Poslanci:
doc. Ing. arch. Milan Andráš PhD; Mgr. Lenka Antalová Plavuchová; Robert Hammer.

Volebný obvod č. 3 - Kultúrne stredisko Impulz
Poslanci:
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.; Dominik Vrba.

Ďalšie stretnutia sú naplánované na: 05.09.2022, 03.10.2022, 07.11.2022 a 05.12.2022.


Tešíme sa na Vašu účasť