Poslanecké dni

Obrázok ku správe: Poslanecké dni
26.08.2022 - Oznamy

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Vás pozývajú na stretnutie v pondelok, 5. september o 18.00 hod.

Volebný obvod č. Kultúrne stredisko Žarnovická
Poslanci:
Ing. Milada Dobrotková, MPH,; PhDr. Ján Polakovič; Ing. Miloslav Jošt; JUDr. Marián Vulgan; Mgr. Monika Luknárová; Mgr. Mário Khandl; Miloš Máťuš; Ing. Róbert Pajdlhauser;  Ing. Ján Lipiansky; Ivan Vrana.

Volebný obvod č. 2 - Krasnianska beseda
Poslanci:
doc. Ing. arch. Milan Andráš PhD; Mgr. Lenka Antalová Plavuchová; RNDr. Jozef Kadlečík.

Volebný obvod č. 3 - Kultúrne stredisko Impulz
Poslanci:
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.; Dominik Vrba.

Ďalšie stretnutia sú naplánované na: 03.10.2022, 07.11.2022 a 05.12.2022.


Tešíme sa na Vašu účasť