Aktuality


Túlavé divadlo - Jakub Nvota: „Hamlet, alebo nález lebky“

Obrázok ku správe: Túlavé divadlo - Jakub Nvota: „Hamlet, alebo nález lebky“
06.07.2020 - Kultúra

Mestská časť Bratislava-Rača vás pozýva dňa 13.7. 2020 o 19.00 hod. na nádvorie Koloničovej kúrie na divadelné predstavenie Hamlet, alebo nález lebky, ktoré vám predvedie zoskupenie hercov z Túlavého divadla. Pokračujeme divadelnými pondelkami v lete na nádvorí kultúrnej pamiatky - Koloničovej kúrie netradične, a to pouličným predstavením Hamlet, alebo nález lebky, ktoré  získalo cenu za réžiu a ocenenie za inscenáciu na medzinárodnom festivale. Zakladateľmi Túlavého divadla sú Jakub Nvota a Kamil Žiška a v divadle môžete vidieť aj mnohé iné známe tváre. Zakladajúce osobnosti divadla - Jakub Nvota a Kamil Žiška - dodnes vytvárajú autorské duo a vo vzájomnej spolupráci okrem iných aj série pouličných predstavení, ktoré výrazne prispievajú k rozvoju tohto žánru na Slovensku. Pozvanie pozrieť si predstavenia pod holým nebom, v netradičnom prostredí s nádychom histórie prijali aj bývalí račianski divadelní ochotníci, ktorí si ešte pamätajú aj svoje posledné odohrané predstavenie v Rači.   

TÚLAVÉ DIVADLO, Jakub Nvota: „Hamlet, alebo nález lebky“

Unikátna verzia najslávnejšej Shakespearovej drámy spracovaná do komediálnej podoby! Čo sa stane z najslávnejšej Shakespearovej tragédie, keď sa ju pokúsi zahrať podivná spoločnosť potulných hercov? No predsa skvelá výbušná komédia.

18:00 h • Výstava fotografií a spomienok - Račiansky muzeálny spolok
Račiansky múzeálny spolok: „Myšlienka tradície letného divadla na nádvorí Koloničovej kúrie nás priviedla ku spomienkam na ochotnícke divadlo v Rači.“

Koloničova kúria
13.7. 2020
18.00 hod.
Vstup: Zadarmo


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Voľné miesta v dennom stacionári: Ako to vyzerá počas bežného dňa na Plickovej

Obrázok ku správe: Voľné miesta v dennom stacionári: Ako to vyzerá počas bežného dňa na Plickovej
03.07.2020 - Služby

Denný stacionár pre seniorov na Plickovej 18 funguje od roku 2015. Odvtedy mal a má veľa spokojných klientov. Ako to u nich vyzerá a aké výhody denný stacionár ponúka, nám porozprávala vedúca Dagmar Hytková.

Čo môže robiť senior v dennom stacionári? Čo ho čaká a ako vyzerá bežný deň?

Paleta ponúkaných aktivít  je pestrá. Hlavným cieľom nášho stacionára je motto, že starobu treba nielen prežiť, ale si ju aj užiť. Snažíme sa o to, aby klient každý deň prežil plnohodnotne, v dobrej psychickej pohode a súčasne tak predchádzame aj sociálnej izolácii. Každodenný program začíname rannou rozcvičkou, ktorá býva zameraná na dýchanie, precvičenie svalstva celého tela a jemnej motoriky s využitím prvkov jogy.  Medzi každodenné aktivity patrí tiež tréning pamäti a aktivizácia rozumových schopností, pričom spolupracujeme s Centrom Memory.

 Ako u vás prebiehajú aktivity?  Máte spoločné aktivity, alebo aj individuálne?

Po prijatí do denného stacionára pracujeme s klientom individuálne, aby sme zistili, aké má záujmy a v čom je jeho potenciál, v čom ho dokážeme zmobilizovať. Podľa záujmu potom pripravujeme rôzne aktivity. Mávame spoločné programy, ako napríklad rôzne spoločenské akcie, karneval, oslavu Dňa matiek, vianočný večierok, oslavu narodenín alebo 1 až 2-krát mesačne prednášku na nejakú zaujímavú tému. A v rámci celého týždňa je ponuka muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie a reminiscenčnej terapie. Klienti  u nás môžu vyšívať, háčkovať, pliesť, šiť, lúštiť krížovky, máme k dispozícii hlinu, z ktorej klienti tvoria rôzne dekoratívne predmety a potom ich môžu darovať príbuzným. K výtvarnej tvorbe máme pripravené temperové a akrylové farby.  Máme napríklad klientku, ktorá veľmi rada maľuje a vytvorili sme jej u nás v stacionári galériu, kde máme vystavené jej obrazy. Robíme aj individuálne sedenia s klientom, kde sa nám môže vyrozprávať zo svojich problémov a spolu hľadáme cesty a možnosti ich riešenia. Snažíme sa klientom pripraviť program, ktorý bude pre nich zaujímavý a podnetný, pričom rôzne aktivity striedame. Jeden deň je zameraný viac na manuálnu činnosť, v iný deň sa klienti môžu zabaviť, napríklad pri muzikoterapii, alebo si vyberú činnosť podľa vlastného individuálneho záujmu. Keď je dobrá psychická pohoda, zlepšuje sa aj zdravotný stav klientov.
Momentálne máme ambíciu vytvoriť si v areáli stacionára vlastnú bylinkovú záhradku.

Pre koho by mohli byť služby zaujímavé?

Ja si myslím,  že služby denného stacionára môžu byť  zaujímavé pre všetkých. Pre klientov z toho dôvodu, že sa necítia osamelí a u nás sa stretávajú s priateľmi, s ktorými sa dobre cítia. Je to tiež zaujímavé pre deti klientov, lebo sa nemusia o svojich rodičov obávať, sú v bezpečí a vedia, že čas u nás strávia zmysluplne.
Denný stacionár ponúka svoje služby počas pracovných dní v čase od  7.00 hod. do 17.00 hod. a momentálne máme voľné miesta.  Ak máte vy alebo váš rodič/starý rodič záujem navštevovať ho, kontaktujte, prosím, Dagmar Hytkovú na telefónnom čísle 0903 541 254 alebo mailom na dagmar.hytkova@raca.sk.


Otvorili sme hokejbalové ihrisko na Tbiliskej

Obrázok ku správe: Otvorili sme hokejbalové ihrisko na Tbiliskej
02.07.2020 - Šport

Včera, 1. 7. 2020 sme slávnostne otvorili zrekonštruované hokejbalové ihrisko. Rekonštrukcia ihriska prebiehala od marca tohto roku a stála okolo 127-tisíc eur. Práce pokračovali aj napriek koronakríze, a tak sme ihrisko dokončili v sľúbenom termíne.
 

IMG_5429

Myšlienka rekonštrukcie areálu vznikla už za minulého vedenia, keďže školský areál bol v dezolátnom stave. Kvôli nedostatku financií sa revitalizácia celého areálu rozdelila na dve etapy. Prvou bola revitalizácia atletickej dráhy a futbalového ihriska, od marca sa rozbehla etapa druhá - revitalizácia hokejbalového ihriska. V blízkej dobe sa bude pokračovať revitalizáciou rozbehovej dráhy a doskočiska na skok do diaľky. Celý areál bol rekonštruovaný výhradne z finančných prostriedkov mestskej časti.
 
IMG_5305

Slávnostné otvorenie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Hlavným programom bol exhibičný zápas medzi Rača All-stars (bývalí račianski hokejbaloví hráči) proti výberu extraligy (hokejisti hrajúci v slovenskej Tipsport llige alebo v zahraničí). Pred otváracím zápasom prebehol slávnostný krst ihriska. Role krstného otca sa zhostil bývalí vynikajúci hokejista, Račan a poslanec miestneho zastupiteľstva Ján Lipiansky pod dozorom Ľubomíra Višňovského a Petra Podhradského, ktorí patria medzi bývalých najlepších hokejistov Slovenska. Diváci si mohli prísť na svoje, keď po riadnom hracom čase nasledovali trestné strielania. Výsledok zápasu nie je podstatný, pretože zvíťazil šport, dobrá nálada a račianski hokejbalisti mali predsalen o nejaký ten rôčik viac. :)
 
IMG_5384

Otváracieho ceremoniálu sa okrem divákov zúčastnili aj poslanci MZ Bratislava-Rača Monika Luknárová, Juraj Madzin, Ján Polakovič, Robert Pajdlhauser, Miloš Máťuš a Marián Vulgan. Do hry sa aktívne zapojili aj pán starosta Michal Drotován a poslanec Ivan Vrana.
 
IMG_5339

Myslíme, že Mestská časť Bratislava-Rača zorganizovala pre Račanov ďalšie pekné podujatie a kto neprišiel, môže ľutovať. Ďakujeme týmto všetkých chlapcom z hokejového výberu, že napriek svojim povinnostiam neváhali prijať pozvanie športového referenta Mareka Porvazníka a pomohli nám urobiť otvárací ceremoinál na vysokej úrovni.
 
IMG_5391

Prevádzkový poriadok nového hokejbalového ihriska nájdete na tomto odkaze.

Povedačky z gazdovského dvora - Pštros Emanuel

Obrázok ku správe: Povedačky z gazdovského dvora - Pštros Emanuel
02.07.2020 - Oznamy

Milí Račania, srdečne by sme Vás chceli pozvať k zážitkovému čítaniu Gazdovských príbehov s Janou Moravskou. Rozprávanie príbehu prepletené hrami, tvorením a hravým učením bude prebiehať v knižnici kultúrneho strediska Žarnovická.

"Príbehy vznikli, ako inak pri uspávaní vlastných detí. Starší (vtedy 4 roky) miloval čítať si na dobrú noc. Mladší (vtedy 1,5 roka) miloval tiež knižky, ale problém bol, že on si ich chcel čítať sám, ukazovať zvieratká a veci. Čítanie textu ako takého ho nebavilo. Mama musela niečo vymyslieť..." Jana Moravská

Miesto konania: Obecná záhrada, Alstrova 249
Čas: 10.30 hod.
Pre deti od 3 - 6 rokov
Vstup: Voľný

Tešíme sa na vás.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Stratené knihy

Obrázok ku správe: Stratené knihy
02.07.2020 - Kultúra

Mestská časť Bratislava-Rača v spolupráci s Knižnicou Žarnovická vás pozýva od 6.7.2020 - 10.7 2020 hľadať stratené knihy. Počas týždňa budú na verejných miestach v Rači umiestnené knihy s nálepkou "SOS Stratila som sa". Každý, kto takto označenú knihu vráti do knižnice, bude odmenený.

Knižnica môžete navštíviť:
Pondelok 10.30 - 18.30 h.
Streda 9.00 -18:30 h.
Štvrtok 9.00 - 18.30 h.
Piatok 8.00 - 13.30 h.


Tešíme sa na vás.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Deň pohybu na Sklabinskej

Obrázok ku správe: Deň pohybu na Sklabinskej
02.07.2020 - Šport

Dňa 11.7. 2020 sa uskutoční akcia "Deň pohybu" v areáli detského a športového ihriska na Sklabinskej ulici. Okrem športových podujatí sú pre Vás pripravené aj rôzne atrakcie a stánky s občerstvením. Akcia je určená pre všetky vekové kategórie a pohlavia. Tešíme sa na Vás! Dominik Vrba v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva vás pozýva na príjemnú športovú akciu. Môžete sa tešiť na turnaje vo futbale, basketbale, volejbale, či šprintérske preteky. V rámci sprievodného programu je pre vás pripravená výstava RC lietadiel, prehliadka techniky Dobrovoľného hsičského zboru a taktiež sa nezabudlo ani na deti, pre ktoré je pripravený traktor s vlečkou a maľovanie na tvár.

Program:

8:00 - 10:00 registrácia na turnaje a preteky
10:00 výstava lietadiel na diaľkové ovládanie
10:00 - 19:00 slávnostné zahájenie akcie
10:00 - 19:00 aktivity pripravené Račianskym muzeálnym spolkom
10:00 - 19:00 prehliadka techniky DHZO a ukážka prvej pomoci so Slovenským červeným krížom
14:00 - 19:00 vozenie detí na vlečke za traktorom a maľovanie na tvár
18:15 - 19:00 vyhodnotenie turnajov a pretekov
19:00 - 21:00 voľná zábava s DJ Woodee
21:00 premietanie filmu a záver akcie

K dispozícii budú aj stánky s občerstvením a ďalšie atrakcie.

Akcia je určená pre všetky vekové kategórie.

Turnaje:

futbal 5 hráčov/tím (4+1)
basketbal 3 hráči/tím
volejbal 4 hráči/tím
 

Preteky:

šprint na 100 metrov.

Tešíme sa na vás.

 
Podujatie podporili: Mestská časť Bratislava-Rača, Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača, Pivovar U Ábela, Slovenský červený kríž, Akadémia policajného zboru, Coffee57 a ďalší

Jazzové tóny v pohári vína

Obrázok ku správe: Jazzové tóny v pohári vína
02.07.2020 - Kultúra

Vinárstvo Adams Family a MČ Bratislava-Rača pozývajú dňa 12. júla o 18.00 hod. všetkých fanúšikov kvalitného račianskeho vína a príjemnej hudby na podujatie Jazzové tóny v pohári vína. Spojenie hudby a vína členov Račianskeho vinohradníckeho spolku v prirodzenom prostredí račianskych vinohradov sľubuje návštevníkom príjemný zážitok. Zapadajúce slnko pridáva na čare, nehovoriac o príjemnej spoločnosti vinárov, ktorí vám ponúknu to najlepšie, čo sa v ich vínnej ponuke nachádza.

Tentokrát s Vinárstvom Adams Family - malým vinárstvom rodinného typu. Obrába vlastné a prenajaté vinohrady, ktoré sú súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti v Rači. Vína vyrába tradičným remeselným spôsobom, dorába prírodné autentické vína. Nepoužíva herbicídy na ničenie buriny, ale poctivo okopáva a kosí a hnojí len konským hnojom a slepačím trusom od domácich sliepok.

Na saxofóne Vám zahrá Martin Chrenko, na gitare Vladimír „Jimmy“ Nikulin.

Tešíme sa na vás.

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK.Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Matričný úrad - úradné hodiny v mesiaci júl

Obrázok ku správe: Matričný úrad - úradné hodiny v mesiaci júl
01.07.2020 - Oznamy

Počas zastupovania na Matričnom úrade z dôvodu čerpania dovolenky matrikárky úradu, budú úradné hodiny upravené následovne:

3. 7. (piatok) ZATVORENÉ
6. 7. (pondelok) 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8. 7. (streda) 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
10. 7. (piatok) ZATVORENÉ
13. 7. (pondelok) 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
15. 7. (streda) 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
17. 7. (piatok) ZATVORENÉ

Prednáška: Raňajky trochu inak

Obrázok ku správe: Prednáška: Raňajky trochu inak
30.06.2020 - Kultúra

V dnešnej uponáhľanej dobe nám väčšinou neostáva čas na kvalitné a zdravé raňajky. Veľa povinností a málo času. Pritom ráno nám určuje, aký bude deň.
Príďte sa inšpirovať na prednášku ako pripraviť raňajky z bežne dostupných potravín.
Na čo sa môžete tešiť:

- povieme si, prečo sú raňajky také dôležité,
- ako si ich pripravíme, aby boli zdravé a zároveň chutné,
- vysvetlíme si, že nemusíme jesť ráno len chlebík.

Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní, urobte si príjemný a navyše zdravý večer.

Miesto konanie: Kultúrne stredisko Žarnovická
Čas: 18.00 hod.

Vstup: voľný

Bc. Zdenka Havettová

Lektorka a odborníčka na výživu. Vyštudovala Holistickú školu a školu Tradičnej čínskej medicíny, momentálne absolvuje štúdium výživy v Nemecku. Založila projekt Ide o Tvoje zdravie, ktorý je zameraný na podporu zdravia bežne dostupnými potravinami. Okrem konzultačnej činnosti zameranej na poruchy trávenia, alergie, intolerancie, civilizačné ochorenia a problémy s hmotnosťou, sa venuje organizovaniu workshopov v oblasti dietetiky.
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Právna poradňa je tu opäť pre Vás

Obrázok ku správe: Právna poradňa je tu opäť pre Vás
30.06.2020 - Služby

Právna poradňa sa bude konať 1. 7. v obmedzenom režime. Právna poradňa sa bude konať 1. 7. 2020 v čase od 14.00 do 16:00hod v budove miestneho úradu na Alstrovej 249.

Na poradňu je potrebné sa objednať na e-mailovej adrese: jelencik@jelencik.sk alebo na tel. čísle: 0903 618 596

Každý záujemca dostane presný termín.

Kúpalisko Krasňany otvorené od 26. 6.

Obrázok ku správe: Kúpalisko Krasňany otvorené od 26. 6.
26.06.2020 - Šport

STaRZ informuje, že Letné kúpalisko Krasňany je od dnes, 26. 6. otvorené. Dočkali sme sa. Letné kúpalisko Krasňany od dnes, 26. 6. 2020 otvára svoje brány pre verejnosť. 

Otváracie hodiny kúpaliska:

pondelok - piatok 12:00 - 19:00
sobota - nedeľa 10:00 - 19:00

Cenník:
0001 (2)
 

Otvorenie hokejbalového ihriska bude 1. 7.

Obrázok ku správe: Otvorenie hokejbalového ihriska bude 1. 7.
26.06.2020 - Šport

Srdečne pozývame všetkých fanúšikov športu na slávnostné otvorenie hokejbalového ihriska Tbiliská. Hokejbalisti sa dočkali nového ihriska. Jeho slávnostné otvorenie za účasti starostu a poslancov sa uskutoční 1. júla od 16:00. 

Tešiť sa môžete na exhibičné zápasy:

16:00 Hokej team (extraligoví hráči, reprezentanti SR) vs. Rača team (račianske hokejbalové all stars)

17:00 Hokej Young boys vs. HBK Rača Wolves

A možno prídu aj zlatí hokejoví chlapci. Všetci diváci sú vítaní.

OZNAM: Ohlasovňa pobytov bude 26. 6. zatvorená

Obrázok ku správe: OZNAM: Ohlasovňa pobytov bude 26. 6. zatvorená
25.06.2020 - Oznamy

Miestny úrad Bratislava-Rača oznamuje občanom, že ohlasovňa pobytov bude z technických príčin 26. 6. 2020 (piatok) zatvorená. Ohlasovňa pobytov bude pre všetkých opäť k dispozícii v pondelok, 29. 6. podľa bežných stránkových hodín.

Ďakujeme za pochopenie.

Termíny prijímacích skúšok na ZUŠ-ky v Bratislave

Obrázok ku správe: Termíny prijímacích skúšok na ZUŠ-ky v Bratislave
22.06.2020 - Školstvo

Magistrát, ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl oznamuje termín prijímacích skúšok na jednotlivých ZUŠ-kách. Pre prihlásenie žiaka na ZUŠ Vrbenského v Krasňanoch treba postupovať následovne:

 1. Prihlášku je potrebné vyplniť vopred cez internet do 30. 6.2020: http://www.zusvrbenskeho.eu/prihlaska-na-studium-v-zus/d-1486/p1=1840 a následne ju podpísanú odovzdať na prijímacích talentových skúškach (vytlačiť a podpísať prihlášku je možné aj v priestoroch ZUŠ počas konania skúšok).

 2. Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 sa konajú vzhľadom na mimoriadnu situáciu LEN 24. - 28. augusta 2020 v budove ZUŠ v intervale 15 min. medzi 13:00 a 18:00 h. Konkrétny deň a čas si treba vybrať priamo pri vypĺňaní prihlášky.

 3. O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje vedenie školy na základe vykonania prijímacích skúšok. Žiakom, resp. zákonným zástupcom bude zaslané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí do piatich dní po skončení talentových skúšok, t. j. do 03. 09. 2020.

 4. Viac informácií ako aj elektronickú prihlášku nájdete na stránke www.zusvrbenskeho.eu 

Termíny prijímacích skúšok na ostatných základných umeleckých školách v Bratislave nájdete v prílohe pod článkom.

Otvorenie Račianskeho kultúrneho a športového leta 2020

Obrázok ku správe: Otvorenie Račianskeho kultúrneho a športového leta 2020
22.06.2020 - Kultúra

Tohtoročné kultúrne leto pokračuje vo svojej tradícii, no zároveň predstaví aj nový moderný koncept Kultúrne a športové leto 2020 rozdelené do viacerých častí Rače. Pripravili sme podujatia pre všetky vekové kategórie Račanov a návštevníkov Rače s rôznym vkusom a záujmami. Zapojili sme aj miestne komunity, spolky a kluby. Kultúrne a športové leto odštartujeme netradične dňa 26.6. Otvorením Obecnej čitárne v Obecnej záhrade.

Program:

26. jún

o 16.00 hod. vám z knižky "Abeceda psa Gordona"​ príde prečítať priamo spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková, spoločnosť jej bude robiť psík Gordon.

Po besede si deti budú môcť knihu kúpiť s podpisom autorky, venovaním a pečiatkou psej labky. Čokoládový kokeršpaniel Gordon je priateľ ľudí, no najmä detí. Zo stretnutí s nimi vzniklo už niekoľko knižiek. Tentoraz sa čokoládový Gordon skamarátil s abecedou a na každé písmenko z nej zažil dobrodružstvo, či napísal príbeh. Ako sa mu to podarilo a či aj pes môže mať žiacku knižku, sa dozvieš z príbehov v nádherne ilustrovanej knihe.

O 17.00 hod. budeme v Obecnej záhrade pokračovať komorným koncertom v podaní Salónneho orchestra AFRODÍTÉ.
Počas koncertu si vypočujete známe filmové a muzikálové melódie a populárnu hudbu celého 20. storočia v originálnom prevedení krásneho dámskeho kvinteta. Originálne aranžmány pre husle, violu, čelo, klavír a flautu, občas doplnené spevom, vytvorili poprední slovenskí skladatelia a aranžéri. Orchester v poslednom období účinkoval v rámci cyklu Umenie pod oknami festivalu Viva Musica.

Príďte sa spoločne potešiť do Obecnej záhrady a vychutnať si rodinnú atmosféru, posedieť si môžete na tulivakoch, zakúpiť si kávičku, či dobré vínko od miestnych vinárov.

O 19.00 hod. sa presúvame pred vinotéku Račianskeho vinohradníckeho spolku na Námestí A. Hlinku, kde vám k poháru vína zahrá jazzový gitarista Vladimír "Jimmy" Nikulin.

Račianski vinári opäť priblížia jedinečnú atmosféru starých a aj tých novovybudovaných pivníc a pozvú vás do priestorov kde sa víno dorába, uskladňuje a hlavne vychutnáva.

Deň zakončíme už tradične úvodným premietaním Letného kina Rača v amfiteátri v Knižkovej doline.

O 21.30 hod. si môžete prísť vychutnať rodinný animovaný film Tajný život maznáčikov 2.

Celý program letného kina môžete sledovať na našej stránke www.raca.sk alebo na sociálnej sieti FACEBOOK.

27. jún

tanečné zoskupenie H&T Dance company si pripravilo program pre Raču v amfiteátri v Knižkovej doline.

Príďte si pozrieť tanečné predstavenia a nové choreografie členov klubu pod holým nebom v príjemnom prostredí prírodného amfiteátra.

O 16.00 hod. si môžete prísť pozrieť detské tanečné interaktívne predstavenie o malej víle Zvonilke, ktorá prišla na svet s prvým detským smiechom - Cililing a baletka.

Deti, máte radi bublifuky? O 17.30 hod. má pre vás Mr. Bubble pripravenú nezabudnuteľnú bublinovú show!

O 18.00 hod. uvidíte nové choreografie klubu - formácie HIP hop, show, DancingMoms

Mr. Bubble sa opäť vráti o 19.15 hod., tentokrát s bublinovým workshopom.

20.30 hod. príde vyvrcholenie programu - Mamma Mia - Together Forever! - tanečné predstavenie spracované podľa filmov Mamma Mia a Mamma Mia here we go again

Vstup na podujatia v rámci otvorenia kultúrneho leta je voľný. Stánky s občerstvením sú samozrejmosťou a komu by bola zima, budú pripravené aj deky.

Zmena programu vyhradená. Prosím, sledujte a dodržujte aktuálne nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Podujatie podporili Rajo a.s. a Villa Vino Rača a.s.

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK.


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Letné kino 2020 v amfiteátri: Začíname už 26.6.2020

Obrázok ku správe: Letné kino 2020 v amfiteátri: Začíname už 26.6.2020
18.06.2020 - Kultúra

Filmové premietania pod hviezdami v račianskom amfiteátri si za posledné roky získalo vašu priazeň. Mestská časť Bratislava-Rača pripravila pre vás filmové lahôdky aj tento rok. Nájdu si svoje všetci – deti, dospelí, priaznivci komédií či drám. Letné kino začína svojim prvým premietaním dňa 26. júna o 21.30 hod. pokračovaním obľúbenej rozprávky Tajný život maznáčikov. Program Letného kina 2020 v amfiteátri:

26.6. 2020 o 21.30 hod.

Tajný život maznáčikov 2 Teriér Max sa horko ťažko vyrovnal so skutočnosťou, že nie je jediným obľúbencom svojej paničky Katie, a už sú na obzore ďalšie nečakané zmeny. Najskôr sa k nim nasťahoval ten chlap. Potom Katie začala priberať a na nejaký čas odišla. Keď sa vrátila, priviezla so sebou nejaké malé dieťa. Keďže bolo totálne bezbranné a neschopné, začal ho Max na každom kroku strážiť a chrániť. Z neustálych starostí si vytvoril nervový tik, na ktorý veterinár Maxovi naordinoval pobyt na dedine... Tešiť sa môžete v prvom rade na kopec psej, mačacej, škrečkovskej a vtáčej zábavy v príbehu, po ktorom sa už nikdy na svojich chlpatých parťákov nebudete pozerať rovnakými očami.

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​

3.7.2020 o 21.15 hod.

Cez prstyPríbeh filmu sa odohráva na beach volejbalových ihriskách, ale nielen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) sú „parťáčky“, ktoré obetujú plážovému volejbalu všetko. Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak trochu začínajú tikať biologické hodiny a s priateľom Hynkom (Vojtěch Dyk) chce čo najskôr otehotnieť. To staršia Linda, ktorá je slobodná a bezdetná, nechápe. Obzvlášť, keď sa im podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Európy... Všetko, ale aj tak nakoniec zamotá svojský správca ihriska so zaujímavou minulosťou Jíra (Jiří Langmajer).

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​

10.7. 2020 o 21:15 hod.

VlastníciPani Záhradková (Tereza Ramba) s manželom (Vojta Kotek) romanticky túžia spoločnými silami dom zachrániť a novomanželia Bernáškovci (Jiří Černý, Mária Sawa) sa nadšene k nápadu pripájajú. Pani Roubíčková (Klára Melíšková)  pedantne priebeh schôdze kontroluje a zaznamenáva, pani Horvátová (Dagmar Havlová) všetko iniciatívne komentuje. Naivný pán Švec (David Novotný) na schôdzi zastupuje svoju mamičku. Pani Procházková (Pavla Tomicová), zastupovaná pánom Novákom (Ondřej Malý) hľadá spôsoby ako by svoj majetok zveľadila a pán Nitriansky (Andrej Polák) zase veľmi túži po podkroví. Pan Kubát (Jiří Lábus) dôsledne sabotuje každé rozhodnutie a v úzadí číhajú ešte bratia Čermákovci (Kryštof Hádek a Stanislav Majer). Len starý pán profesor Sokol (Ladislav Trojan) zatiaľ mlčí..

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​
 

17.7. 2020 o 21.15 hod.

YesterdayNie veľmi úspešný pesničkár Jack (Himesh Patel) chce zavesiť gitaru na klinec. Jeho  pesničky nikto nepočúva okrem jeho najlepšej kamarátky Ellie (Lily James). Všetko sa zmení keď ho počas záhadného globálneho zatmenia zrazí autobus. Zatmenie okrem iného spôsobí hudobnú katastrofu. Na párty, ktorú pre neho pripravili priatelia na počesť uzdravenia si zabrnká legendárnu pieseň "Yesterday" od Beatles. Notoricky známu melódiu nikto nespozná, priatelia sa tvária, akoby jednu z najznámejších piesní všetkých čias počuli prvýkrát v živote. Mohol by to byť nepodarený vtip, ale vyhľadávanie  v googli sa chová rovnako. O Beatles nie je ani zmienky, ako keby nikdy neexistovali. Jack vycíti svoju príležitosť. Stačí, keď si vybaví všetky hity legendárnych Chrobákov z Liverpoolu, a svet mu hneď bude ležať pri nohách. A ono to funguje! Dokonca tak dobre, že aj slávny Ed Sheeran (hrá vo filmeu seba samého), ktorý vezme Jacka ako predskokana na svoje turné, uzná, že tento chlapec odnikiaľ je oveľa talentovanejší než je on sám. Radosť Jackovi kazia len dve „maličkosti“ – vedomie, že sa dopúšťa celosvetového podvodu, a strata najlepšej priateľky Ellie. Tá má pocit, že by ho mala konečne prestať milovať, keďže jej láska je jednostranná, a so zlomeným srdcom ho pošle do L. A. natočiť najlepšiu platňu všetkých čias. Lenže keď spievate o tom, že k životu stačí iba láska („All you need is love“), môže vám to zrazu dosť zmeniť vaše priority.

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​
 
24.7. 2020 o 21.15 hod.

JokerSkrachovaný komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) sa dlho pohybuje na tenkej hranici medzi realitou a šialenstvom. V jeden deň sa potuluje vo svojom obleku klauna po uliciach Gotham City a dostáva sa do konfliktu s brutálnymi zlodejmi. Pomaly sa roztáča špirála udalostí, ktorá vyústi do hrozivých rozmerov. Opustený Fleck začne čoraz viac prepadať do hlbín šialenstva a postupne sa mení v ikonického zločinca, ktorého už čoskoro bude svet poznať pod menom Joker.


Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​


31.7.2020 o 21.15 hod.

TeroristkaHlavnou hrdinkou čiernej komédie Teroristka je Mária (Iva Janžurová), učiteľka na dôchodku, ktorá si jedného pekného dňa povie, že už si nechce pripadať ako krava, a keď jej proti arogantnému pôvodcovi lokálneho zla (Martin Hofmann) nepomôže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), zoženie si zbraň a rozhodne sa urobiť to, čo väčšinu z nás občas napadne, ale hneď tú myšlienku vytesníme. Veľmi skoro však zistí, že ako je vražda zložitá morálne, je rovnako  zložitá aj logisticky – napriek tomu, že jej bývalý žiak, momentálne v podmienke (Pavel Liška), jej dáva cenné životné rady: „Kriminalita len vyzerá jednoducho, pani učiteľka, ale potom sa vždy niečo poserie.“

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​


7.8. 2020 o 21.00 hod.

SviňaZdrogované dievčatá sa stávajú hračkami vplyvných mužov z mafie i najvyšších miest  politike. Vo veľkom biznise sa tu točia peniaze, vydieranie je len iný spôsob obchodu. A moc je ten najlepší spôsob, ako chrániť svojich ľudí pred políciou a súdmi. Ak máš moc, môžeš všetko. V tejto krajine sa niektorí budú mať dobre. Malebnú krajinku kdesi pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení  politikou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka zmizne z resocializačného centra, no nikomu nechýba. O nútenom sexe a drogách chce povedať na polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie, vydierania. Talentovaný politik sa stane Predsedom a ovládne celú krajinu, pretože kto má moc, má pod palcom aj políciu aj štátne obchody...

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​

13.8.2020 o 21.00 hod.  (ŠTVRTOK)

RocketmanNež sa stal Eltonom Johnom, volal sa Reginald. Bol  to malý okuliarnatý dengľavý chlapec, ktorý si nie veľmi dobre rozumel so svojimi rodičmi. Zato s klavírom mu to išlo vynikajúco. Na začiatku robil len sprievodného klaviristu úspešnejším hudobníkom, do momentu keď stretol svoju spriaznenú dušu v podobe textára Bernieho Taupina. Od tohto stretnutia viedla už len strmá cesta na absolútny vrchol, možno až priveľmi rýchla a priveľmi strmá na to, aby sa dala zvládnuť bez alkoholu a drog. Tie pomáhali predovšetkým vo chvíľach, kedy sa Elton cítil sám, opustený a nemilovaný, čo sa mu stávalo prakticky stále. Lenže keď ste dušou rocker a showman, tak sa z každého problému skrátka vyspievate.

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​

21.8. 2020 o 21:00 hod.

Ženská na vrcholeTrošku svojrázna, nezadaná majiteľka biokaviarne Helena (Anna Polívková) odchádza na popud svojej tety Ely (Jana Krausová) s osemročným synom Mikulášom stráviť advent v pokoji na horách. Vďaka vlastnej roztržitosti či hre osudu sa však namiesto luxusného hotela ocitá vo vysokohorskej chate Samota, kde horal Richard (Martin Dejdar) sprostredkúva adrenalínové športy. Samotár žije so svojou malou dcérkou Zuzkou a veľmi spoločenským bratom Mišom (Marek Němec), uznávaným členom horskej služby, milovníkom žien a zábavy. Helena netuší, že v rovnakú dobu sa jej milujúca matka (Jana Preissová) rozhodne prinútiť protestujúceho otca (Bolek Polívka), aby sa vydali na hory tiež. Sú predsa Vianoce a rodina musí byť spolu! Vysnívaný odpočinok a pohoda sa pre Helenu menia v nečakané dobrodružstvo aj vďaka tomu, že malá Zuza považuje Pražákov za nechutných votrelcov, zatiaľčo malý Mikuláš sa chce stať, tak ako Richard s Mišom, ozajstným horalom. Partia sa v snehom zapadnutej Samotke rozhodne nudiť nebude.

Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​

28.8. 2020o 21.00 hod.

Snežný chlapecDievča s exotickým menom Yi je typická puberťáčka, ktorá má problém zapadnúť do kolektívu, pretože jej okolie buď nerozumie, alebo ju príšerne vytáča. Útechu nachádza v bunkri na streche svojho domu, kde sa na svet dá pozieť z nadhľadu. Jedného dňa však vo svojom útočišti objaví obrovskú bielu chlpatú guľu, z ktorej sa vyliahne mladý yetti, snežný chlapec, ktorého Yi začne oslovovať menom Everest. Nie je to náhoda, najvyššia hora sveta je totiž domovom týchto bájnych himalájskych monštier a mladý yetti netúži po ničom inom, než sa vrátiť späť domov. Lenže ako má tento mýtmi opradený tvor prejsť stovky kilometrov, bez toho aby si ho niekto všimol? Diskrétnosť je totiž dôležitá aj kvôli tomu, že po ňom pátra bohatý zberateľ kuriozít Burnish, ktorý ho už raz chytil ale jeho neschopní zamestnanci ho nechali ujsť. Pomocnú ruku Everestovi podáva práve Yi so svojimi dvoma kamarátmi. Odmenou za odvážne rozhodnutie sprevádzať snežného chlapca domov im bude napínavá cesta plná zábavy, dobrodružstva a zázrakov, vedúcich až na najvyššie miesto na Zemi.


Podujatie môžete sledovať aj na sociálnej sieti FACEBOOK. ​


 

Opravujeme chodníky v Rači

Obrázok ku správe: Opravujeme chodníky v Rači
17.06.2020 - Mesto

Oddelenie životného prostredia a dopravy sa po zimnej sezóne, ktorá pravidelne dáva zabrať asfaltovým plochám v mestách pustili do opráv. Nezabudli ani na chodcov a opravujú vybrané chodníky v správe MČ Bratislava-Rača. „Relatívne teplá zima nám zanechala cesty v dobrom stave. Napriek ťažkej dobe sme sa rozhodli peniaze na opravy nešetriť, ale namiesto ciest ich investovať do poškodených chodníkov,“ povedal Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy.
 

augustina_murina
 
Opravy sa dočkali mnoho rokov neriešené chodníky ako napríklad chodník na Hlinickej, Augustína Murína a Karpatské námestie. Išlo hlavne o opravy výtlkov, na miestach, kde boli chodníky sieťovo popraskané sa vymenil kompletne celý asfaltový povrch.
 
karpatske
Na Karpatskom námestí sa opravil prepadávajúci sa chodník.

Rumunská
Na ulici Rumunská sa opravy dočkali prepadávajúce sa mačacie hlavy.

jozefa_hagaru

cígeľská

V najbližšom období má oddelenie životného prostredia a dopravy v pláne doplniť chýbajúce obrubníky pred škôlkou Barónka a na zástavke Cintorín Rača smerom na Východné, pokračovať v oprave výtlkov, či opravovať schodiská.

Letné tábory v Rači

Obrázok ku správe: Letné tábory v Rači
15.06.2020 - Podujatia

Kam s deťmi cez letné prázdniny? Pre všetkých rodičov sme pripravili prehľad letných táborov, ktoré sa budú tento rok odohrávať v Rači. Organizujete aj vy alebo vaša organizácia v lete 2020 denný či pobytový tábor v Rači? Napíšte nám na medialne@raca.sk a radi ho do zoznamu zaradíme.

JÚL

1. - 3. 7.: Denný plavecký tábor

Plavecká akadémia
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://www.plaveckaakademia.sk/plavecky-denny-tabor

6. - 10. 7.: Šport a keramika/Šperk a atletika

CVČ Hlinícka 3
Viac informácií a prihláška: https://cvcba3.sk/prazdniny/

6. - 10. 7.: Florbalová horúčka

Klub LIDO
Spojená škola de la Salle
Viac informácií a prihláška: https://dennetabory.sk/produkt/florbalova-horucka/

6. - 10. 7.: Kone Krasňany

Farma kone-Krasňany
Viac informácií a prihláška: http://www.kone-krasnany.sk/denne-tabory-2018/

tabory-kamsdetmi

6. - 10. 7.: Denný plavecký tábor

Plavecká akadémia
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://www.plaveckaakademia.sk/plavecky-denny-tabor

6. - 10. 7.: Gymnastický tábor

Gymnastické centrum
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://gymnastickecentrum.sk/tabory/

13. - 17. 7.: Letné tvorivé dielne

​CVČ Hlinícka 3
Viac informácií a prihláška: https://cvcba3.sk/prazdniny/

13. - 17. 7.: Florbalová horúčka

Klub LIDO
Spojená škola de la Salle
Viac informácií a prihláška: https://dennetabory.sk/produkt/florbalova-horucka/

13. - 17. 7.: Denný plavecký tábor

Plavecká akadémia
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://www.plaveckaakademia.sk/plavecky-denny-tabor

DOKAN-letny-tabor-2020

13. - 17. 7.: Letný denný tábor Dokan - škola bojových umení

Tbiliská 21
Viac informácií a prihláška: https://dokan.sk/events/letny-denny-tabor-bratislava-prvy-turnus/

13. - 17. 7.: Gymnastický tábor

Gymnastické centrum
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://gymnastickecentrum.sk/tabory/

stara jedalen tabor copy

20. - 24. 7.: Letný divadelný tábor

Divadlo Spoza voza
Stará jedáleň
Viac informácií a prihláška: https://www.facebook.com/events/2377379759223397/

20. - 24. 7.: Športovo-tanečný tábor

​CVČ Hlinícka 3
Viac informácií a prihláška: https://cvcba3.sk/prazdniny/

20. - 24. 7.: Florbalová horúčka

Klub LIDO
Spojená škola de la Salle
Viac informácií a prihláška: https://dennetabory.sk/produkt/florbalova-horucka/

20. - 24. 7.: Račiansky šampión

Denný kresťanský tábor Slovo života
Viac informácií a prihláška: https://www.slovozivota.sk/detska-sluzba/

20. - 24. 7.: Denný plavecký tábor

Plavecká akadémia
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://www.plaveckaakademia.sk/plavecky-denny-tabor

20. - 24. 7: Kone Krasňany

Farma kone-Krasňany
Viac informácií a prihláška: http://www.kone-krasnany.sk/denne-tabory-2018/

20. - 24. 7.: Gymnastický tábor

Gymnastické centrum
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://gymnastickecentrum.sk/tabory/

27. - 31. 7.: Tanečný tábor

​CVČ Hlinícka 3
Viac informácií a prihláška: https://cvcba3.sk/prazdniny/

27. - 31. 7.: Florbalová horúčka

Klub LIDO
Spojená škola de la Salle
Viac informácií a prihláška: https://dennetabory.sk/produkt/florbalova-horucka/

27. - 31. 7.: Denný plavecký tábor

Plavecká akadémia
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://www.plaveckaakademia.sk/plavecky-denny-tabor

27. - 31. 7.: Gymnastický tábor

Gymnastické centrum
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://gymnastickecentrum.sk/tabory/

 

 

AUGUST

amavet

3. - 7. 8.: Zvedaví vedci

AMAVET
Krasňanská beseda
Viac informácií a prihláška: https://zvedavivedci.sk/denny-tabor/

3. - 7. 8.: Letné tvorivé dielne

CVČ Hlinícka 3
Viac informácií a prihláška: https://cvcba3.sk/prazdniny/

3. - 7. 8.: Florbalová horúčka

Klub LIDO
Spojená škola de la Salle
Viac informácií a prihláška: https://dennetabory.sk/produkt/florbalova-horucka/

3. - 7. 8.: Denný plavecký tábor

Plavecká akadémia
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://www.plaveckaakademia.sk/plavecky-denny-tabor

3. - 7. 8.: Gymnastický tábor

Gymnastické centrum
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://gymnastickecentrum.sk/tabory/

3. - 7. 8.: Kone Krasňany

Farma kone-Krasňany
Viac informácií a prihláška: http://www.kone-krasnany.sk/denne-tabory-2018/

10. - 14. 8.: Za tajomstvami starej Rače

Račiansky muzeálna spolok
Koloničova kúria, Námestie A. Hlinku
Viac informácií na facebooku RMS: https://www.facebook.com/Ra%C4%8Diansky-muze%C3%A1lny-spolok-2244935702461500, e-mailom: muzeumraca@gmail.com alebo telefonicky: 0904 858 234

10 - 14. 8.: Zvedaví vedci

AMAVET
Krasňanská beseda
Viac informácií a prihláška: https://zvedavivedci.sk/denny-tabor/

10. - 14. 8.: Športový/Šikovníček

CVČ Hlinícka 3
Viac informácií a prihláška: https://cvcba3.sk/prazdniny/

10. - 14. 8.: Florbalová horúčka

Klub LIDO
Spojená škola de la Salle
Viac informácií a prihláška: https://dennetabory.sk/produkt/florbalova-horucka/

10. - 14. 8.: Letný denný tábor Dokan - škola bojových umení

Tbiliská 21
Viac informácií a prihláška: https://dokan.sk/events/letny-denny-tabor-bratislava-druhy-turnus/

10. - 14. 8.: Denný plavecký tábor

Plavecká akadémia
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://www.plaveckaakademia.sk/plavecky-denny-tabor

10. - 14. 8.: Gymnastický tábor

Gymnastické centrum
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://gymnastickecentrum.sk/tabory/

 

denný tábor RMS

17. - 21. 8.: Za tajomstvami starej Rače

Račiansky muzeálna spolok
Koloničova kúria, Námestie A. Hlinku
Viac informácií na facebooku RMS: https://www.facebook.com/Ra%C4%8Diansky-muze%C3%A1lny-spolok-2244935702461500, e-mailom: muzeumraca@gmail.com alebo telefonicky: 0904 858 234

17. - 21. 8.: Zvedaví vedci

AMAVET
Krasňanská beseda
Viac informácií a prihláška: https://zvedavivedci.sk/denny-tabor/

17. - 21. 8.: Denný plavecký tábor

Plavecká akadémia
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://www.plaveckaakademia.sk/plavecky-denny-tabor

17. - 21. 8.: Gymnastický tábor

Gymnastické centrum
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://gymnastickecentrum.sk/tabory/

17. - 21. 8.: Kone Krasňany

Farma kone-Krasňany
Viac informácií a prihláška: http://www.kone-krasnany.sk/denne-tabory-2018/

0001 (3)

24. - 27. 8.: Hudobný tábor Fusion Rača

OZ AD-ae
Modra - Harmónia
Viac informácií a prihláška: https://raca.fusionjv.eu/letny-tabor-2020

24. - 28. 8.: Denný plavecký tábor

Plavecká akadémia
Hotel Barónka, Mudrochova 2
Viac informácií a prihláška: https://www.plaveckaakademia.sk/plavecky-denny-tabor

 

Rača má nové kontajnery na elektroodpad

Obrázok ku správe: Rača má nové kontajnery na elektroodpad
15.06.2020 - Služby

Mestská časť Bratislava-Rača sa stala prvou bratislavskou samosprávou s červeno-bielymi kontajnermi. Viete, na čo slúži červeno-biely kontajner? Zatiaľ čo v Rači sme zvyknutí na čierne, zelené, modré, žlté a hnedé kontajnery, v rôznych samosprávach po Slovenku fungujú už aj červeno-biele. V Banskej Bystrici, Dubnici nad Váhom, či v Piešťanoch takto obyvatelia už triedia drobný elektroodpad. Rača, ako prvá bratislavská mestská časť sa k tejto iniciatíve pridala nedávno.

Do červeno-bieleho kontajnera môžete odhodiť:

 • všetkú spotrebnú elektroniku vrátane príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.)
 • videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky a pod.)
 • malé elektrické a elektronické hudobné nástroje
 • výpočtovú techniku (napr. drobné počítače, notebooky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)
 • faxy a záznamníky
 • telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné)
 • tlačiarne, malé stolné kopírky
 • kalkulačky
 • herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.)
 • elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.)
 • batérie a akumulátory
 • iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia
Čo do nádoby nepatrí:
 • monitory
 • televízory
 • žiarivky
 • výbojky
Firma ASEKOL, ktorá tieto kontajnery prevádzkuje elektroodpad vytriedi a zrecykluje až 80 % všetkého, čo z kontajnerov pozbierajú. V roku 2019 vyzbierali, vytriedili a zrecyklovali 9 428 ton takéhoto odpadu. 

V elektronike sa nachádza množstvo surovín, ktoré sú energeticky drahé na ťažbu a ich recykláciou ušetríme množstvo energie. Recykláciou 500 kilogramov elektroodpadu dokážeme ušetriť toľko elektrickej energie, koľko za 1 deň vyprodukuje veterná elektráreň. Taktiež odpad ako napríklad baterky a akumulátory obsahuje škodlivé látky a ich správnou recykláciou zamedzíme ich úniku do voľnej prírody.

Preto ak aj vy máte doma elektroodpad, jeho triedenie je odteraz omnoho jednoduchšie. Nemusíte chodiť do zberného dvora či nosiť staré baterky do elektroobchodov. Takýto odpad môžete hodiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni do ktoréhokoľvek zo šiestich račianskych červeno-bielych nádob. Kontajnery sa nachádzajú na týchto adresách:
 • Dopravná 12, autobusová zástavka, pri kontajenroch na textil
 • Hlinícka 2, na konci chodníka, oproti lekárni ALOE
 • Jozefa Hagaru 17, kontajnerové stojisko pri BD
 • Oblačná 18, pri hlavnej ceste na konci slepej uličky
 • Plickova 1, kontajnerové stojisko pri kotolni
 • Závadská 8, kontajnerové stojisko pri BD/ za Billa

Viac informácii o červeno-bielych kontajneroch nájdete na stránke ASEKOL: https://www.asekol.sk/asekol/

Právna poradňa je tu pre Vás už túto stredu

Obrázok ku správe: Právna poradňa je tu pre Vás už túto stredu
15.06.2020 - Služby

Právna poradňa sa bude konať 17. 6. 2020 v čase od 14:00 do 16:00 v budove miestneho úradu na Alstrovej 249.

Na poradňu je potrebné sa objednať na e-mailovej adrese: jelencik@jelencik.sk alebo na tel. čísle: 0903 618 596

Každý záujemca dostane presný termín.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »