Aktuality


MŠ Cyprichova prešla rekonštrukciou

Obrázok ku správe: MŠ Cyprichova prešla rekonštrukciou
21.11.2019 - Mesto

Materská škola Cyprichova 74 má od konca septembra nové zateplenie Stavebné práce prebiehali od 1. júla a v rámci nich sa zrealizovalo komplexné zateplenie na báze minerálnej vlny hrúbky 200 mm v nadzemnej časti a polystyrénom hrúbky 150 mm v časti pod úrovňou terénu.

Z dôvodu zateplenia suterénnych priestorov po pätu základov sa zrealizoval odkop zeminy. Ako spätný zásyp sa zrealizoval drenážny systém pre vsakovanie povrchovej zrážkovej vody. Po zhutnení násypu sa osadili záhradné obrubníky a položila zámková dlažba ako odkvapový chodník.

V rámci rekonštrukcie zhotoviteľ vymenil a zapracoval do fasády zvody bleskozvodu a dažďové zvody.

S Koloničovou kúriou sme sa zapojili do grantového systému Obnovme si svoj dom

Obrázok ku správe: S Koloničovou kúriou sme sa zapojili do grantového systému Obnovme si svoj dom
20.11.2019 - Oznamy

Začiatkom novembra sa MČ Bratislava-Rača zapojila do každoročnej výzvy Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom, ktorej cieľom je obnova kultúrnych pamiatok. Grant sme žiadali na pamiatkové výskumy, technické výskumy, projektovú dokumentáciu obnovy celého objektu a opravu strechy. Výsledok, či budeme úspešní a grant získame, sa dozvieme v marci 2020.

Termíny poľovačiek v revíri Rača

Obrázok ku správe: Termíny poľovačiek v revíri Rača
20.11.2019 - Oznamy

Prosíme všetkých obyvateľov a návštevníkov, aby zvýšili v avizované dátumy opatrnosť v lokalitách plánovaných poľovačiek
Poľovnícka spoločnosť Rača oznamuje obyvateľom Rače plán spoločných poľovačiek na malú a škodnú zver v poľovnom revíri Rača, ktoré schválil Okresný úrad v Bratislave, pozemkový a lesný odbor nasledovne: 

 • 23. 11. 2019 v lokalite VTÁČKY
 • 07. 12. 2019 v lokalite KOMANDLE
 • 26. 12. 2019 v lokalite POLE
Začiatok spoločných poľovačiek je o 8:00 hod. a predpokladané ukončenie je o 14:00 hod.

Endorfín oslávil 2. narodeniny, blahoželáme!

Obrázok ku správe: Endorfín oslávil 2. narodeniny, blahoželáme!
19.11.2019 - Oznamy

Divadlo Endorfín vzniklo ako občianske združenie už pred dvoma rokmi, 13. novembra 2017, pri Miestnom úrade v Bratislave, v Rači. Zakladajúcimi členmi OZ sú Jarmila Faklová a Peter Meszároš. Pomocnú ruku formou odbornej spolupráce pri výstavbe divadelných inscenácií Endorfínu podáva profesionálny herec a režisér Ľubomír Paulovič.

Dramaturgickým zámerom divadla Endorfín je naštudovanie a interpretácia divadelných hier veseloherného žánru, tak pre deti (rozprávky), ako aj pre dospelého díváka. Endorfín má zatiaľ na konte napríklad naštudovanie rozprávky Príbeh koníka Vraníka, komédiu českého herca, režiséra a dramatika Antonína Procházku S tvojou dcérou nikdy a iné.

Vyčistili sme Žabí majer a zveľadili detské ihriská

Obrázok ku správe: Vyčistili sme Žabí majer a zveľadili detské ihriská
19.11.2019 - Oznamy

V ostatnom období naše oddelenie životného prostredia spolu s dobrovoľníkmi z firmy Henkel zbieralo odpad na Žabom majeri, pričom sa im podarilo nazbierať približne 80 vriec odpadkov. Na oboch detských ihriskách pod Kadnárovou ulicou, natreli detské prvky, ako i upratali piesok a ďalšie nánosy z oboch ihrísk.
Spoločnosť Henkel - nám pomohla s revitalizáciou detského ihriska na Kubačovej ulici. Spolu sme natreli plôtik, ktorý lemuje rozsiahlu asfaltovú plochu a venovali sme sa odstraňovaniu nánosov piesku v okolí pieskoviska. Našim dobrovoľníkom ĎAKUJEME!

Právna poradňa je tu pre Vás

Obrázok ku správe: Právna poradňa je tu pre Vás
18.11.2019 - Služby

Bezplatná právna poradňa tu bude pre Vás už túto stredu, 20. 11. od 15:00 do 17:00 Mestská časť Bratislava-Rača ponúka bezplatnú právnu poradňu každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15. do 17. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici 249.

Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí:

 • rodinné vzťahy,
 • dedičské konania,
 • pracovno-právne vzťahy,
 • otázky majetkovej povahy,
 • ochrany spotrebiteľa.
 • exekúcie.

Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a tiež sa nezaoberá trestným právom.

Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery. Do poradne nie je potrebné sa vopred nahlasovať, záujemcovia sú vybavovaní v poradí, v akom prišli do poradne.

Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade vždy každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15. do 17. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.

Divadelný pondelok: MM Marylin Monroe

Obrázok ku správe: Divadelný pondelok: MM Marylin Monroe
15.11.2019 - Kultúra

Mestská časť Bratislava-Rača a H&T Dance Company pre Vás pripravili tanečné predstavenie o živote Marylin Monroe Tešíme sa na Vás 9. 12. o 19:00 v Nemeckom kultúrnom dome.

Vstupné: 4,00 €

Predpredaj vstupeniek: Miestny úrad BA-Rača, Kubačova 21, kancelária prvého kontaktu.

Rezervácie: dana.olvecka@raca.sk

Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania predstavenia hodinu pred predstavením.
 

Výsadba zelene v Rači

Obrázok ku správe: Výsadba zelene v Rači
14.11.2019 - Služby

Oddelenie životného prostredia a dopravy skrášľuje verejné priestranstvá. Nedávno bola realizovaná výsadba zelene. Výsadby boli zrealizované na Detvianskej ulici, pri Nemeckom kultúrnom dome, na ihrisku na Závadskej ulici a na kruhovom objazde na Námestí Andreja Hlinku a v Amfiteátri Rača.

Výsadbám dominujú suchomilné trvalky, na Detvianskej a na ihrisku Závadská prevažne skalničky a rastliny znášajúce extrémne podmienky. Rastliny sú ešte malé, ale budúci rok sa rozrastú do výšky aj šírky a v lete a na jeseň mnohé z nich zakvitnú, ale môžete sa tešiť už aj na jar na pestrofarebné tulipány a narcisy.

Nové výsadby prispejú k skultúrneniu týchto frekventovaných miest. Budúci rok budeme pokračovať v ďalších výsadbách, kde sa pustíme hlavne do račianskych parkov.
 

Ďaľšie nové skvelé tituly v našej knižnici na Žarnovickej

Obrázok ku správe: Ďaľšie nové skvelé tituly v našej knižnici na Žarnovickej
14.11.2019 - Oznamy

Aj Vy radi trávite čas s knihou v ruke? Našu ponuku v knižnici na Žarnovickej sme obohatili o ďalšie výborné knihy. Ak Vás zaujíma život Michelle Obamovej, ste fanúšikom Lizbeth Salanderovej, alebo si chcete prečítať Psiu dušu a mnohé ďalšie tituly, príďte si ich vypožičať!

Katarínska tanečná zábava

Obrázok ku správe: Katarínska tanečná zábava
14.11.2019 - Podujatia

Už túto nedeľu, 17. 11. o 16:00 MČ Bratislava-Rača všetkých srdečne pozýva už túto nedeľu, 17. 11. do Nemeckého kultúrneho domu na Katarínsku tanečnú zábavu! Do tanca nám zahrá skupina Fortuna.

Vstupné 3 € na mieste.

Tešíme sa na vás!

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU!

Račiansky jahodový kvet

Obrázok ku správe: Račiansky jahodový kvet
14.11.2019 - Oznamy

Matica slovenská - Miestny odbor Rača vyhlasuje 24. ročník súťaže Račiansky jahodový kvet 2019 - 2020 Súťaž prebieha v dvoch kategóriach:

 • pôvodná literárna tvorba poézie a prózy
 • pôvodná výtvarná tvorba
Termín uzávierky: 2. 3. 2020

Kategórie v literárnej časti:
 • žiaci ZŠ (ročník 1 až 4)
 • žiaci ZŠ (ročník 5 až 7)
 • žiaci ZŠ (ročník 8 až 9)
 • študenti SŠ
 • dospelí autori (nad 18 rokov)
Kategórie vo výtvarnej časti:
 • deti z MŠ
 • žiaci ZŠ (1-4 ročník)
 • žiaci ZŠ (5-9 ročník)
 • študenti SŠ
 • dospelí autori (nad 18 rokov)
Témy:
 • „Na doskách, ktoré znamenajú svet“ - magický svet divadla
 • Aj z malých vecí sa dajú urobiť veľké činy
 • Včielky - naše kamarátky
 • Voda – prameň života
 • Voľná téma
Na víťazov čakajú krásne vecné ceny.

Literárne práce je nutné doručiť len v elektronickej forme na email: rjk@mazuma.sk. Hodnotia sa doteraz nepublikované práce autora. Výtvarné práce je nutné doručiť osobne. Technika: voľná, 2D, 3D, individuálne alebo skupinové práce.
Výtvarné práce sa nevracajú a ostávajú v archíve MO MS. Dňa 2.3.2020 sa práce zbierajú od 14:00 hod. do 18:00 hod. na Alstrovej 249, pred týmto termínom podľa vzájomnej dohody.

Práce musia byť označené nasledovne:
u prác zo MŠ, ZŠ a SŠ ‐ meno, priezvisko, vek, trieda, škola, meno učiteľa, kontakt, téma
u prác od dospelých autorov: titul, meno, priezvisko, vek, adresa, tel. kontakt, e‐mail, téma

Zo všetkých víťazných prác vyberieme a oceníme hodnotnou cenou najlepšiu prácu ako absolútneho víťaza 24. ročníka súťaže Račiansky jahodový kvet.

Vianočné posedenie

Obrázok ku správe: Vianočné posedenie
13.11.2019 - Podujatia

Račiansky vinohradnícky spolok Vás pozýva na vianočné posedenie

Račianska vinotéka a skupina historického šermu Corvus Arma Havrani Vás srdečne pozývajú na degustáciu Račianskych vín spojenú s vystúpením skupiny historického šermu v dňoch

28.11.2019 a 12.12.2019 (štvrtky).

Začiatky degustácii o 19:30 hod. v Červenej lisovni pri NKD, Barónka č. 3

K jedlu sa bude podávať domáca Račianska fazuľová polievka, syrové torty, domáce oškvarkové pagáče.

VSTUPNÉ 30,- € /osoba

Ďalšie informácie a predaj vstupeniek:
Račianska vinotéka
Nám. A. Hlinku 3
Bratislava – Rača
Tel: 0907 218680
e-mail: rabeco@stonline.sk

Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO

Obrázok ku správe: Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO
13.11.2019 - Oznamy

MČ Bratislava-Rača vyhlasuje dobrovoľnú zbierku za účelom finančného príspevoku na vyhotovenie historickej repliky zástavy Dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava - Rača .

V roku 1947 bola pri príležitosti 65. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru  vyhotovená obojstranná ručne vyšívaná vlajka pre ,,Dobrovoľný hasičský sbor Račištorf“, na ktorú prispeli Račania, ale aj okolité zbory a podporovatelia zboru.

Každá hasičská vlajka vyjadruje identitu hasičského zboru a nesie jeho hasičské posolstvo aj pre budúce generácie. A takou bola aj vlajka dobrovoľného hasičského zboru Rača, ktorá sa, žiaľ nezachovala. Žrď z vlaky sa nachádza v pamätnej miestnosti ZVV gen. M. R. Štefánika na Hasičskej zbrojnici. Taktiež sa zachoval obraz zo štítkami prispievateľov na zhotovenie vlajky.

Zbor bez svojej vlajky je ako zbor bez mena a preto veríme, že ani obyvateľom Rače táto historická strata nie je ľahostajná a pomôžu nám vyzbierať finančné prostriedky na vyhotovenie jej repliky.

Prispieť môžete:

 • zaslaním finančných prostriedkov na účet Mestskej časti Bratislava - Rača vedený vo Všeobecnej úverovej banke a. s., číslo IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
 • do prenosnej pokladničky s označením ,,Dobrovoľná zbierka“, počas úradných hodín.
Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. 
 

Lampiónový sprievod 2019

Obrázok ku správe: Lampiónový sprievod 2019
12.11.2019 - Podujatia

MČ Bratislava-Rača už tradične, ako každý rok, zorganizovala lampiónový sprievod. Tento rok sa konal v piatok, 8. 11.2019. Počasie vyšlo všetkým návštevníkom na jednotku a deti a ich rodičia si užili krásnu večernú prechádzku v sprievode lampiónov a svetielok po Východnom-Rendezi.

Trasa viedla od KS Impulz až na ihrisko na Sklabinskej, kde si deti na konci sprievodu na kopci mohli niečo priať a pri tom, spolu s pánom poslancom Pajdlhauserom, vypustili lampión šťastia. Na deti neskôr čakala skvelá a napínavá ohňová show od skupiny Fandago. Poďakovanie patrí Dobrovoľnému hasičskému zboru Rača, že na nás dávali počas ohňovej show pozor. Lampiónový čaj sme zakončili teplým čajom a croissantom.

Všetko dopadlo na výbornú a my sa na vás tešíme opäť o rok.
 

Rozprávková nedeľa v NKD: Zlatá rybka

Obrázok ku správe: Rozprávková nedeľa v NKD: Zlatá rybka
12.11.2019 - Kultúra

MČ Bratislava-Rača a Divadlo zo šuflíka pozýva všetkých malých aj veľkých na tradičnú rozprávku ZLATÁ RYBKA 24.11.2019, 16.00 h
Nemecký kultúrny dom
vstupné: 2,00 €


Milujeme klasiku! Najkrajšia tradičná rozprávka o tom, že chamtivosť sa nevypláca. Presunieme sa do histórie, do obdobia našich prastarých či praprastarých mám, keď sa nite priadli na kolovrátku, bielizeň sa prala v korýtku a mlieko bolo priamo od kravičky :-)

Rozprávka je obohatená o interaktivitu či autorskú hudbu s pesničkami.

Predpredaj vstupeniek: Miestny úrad, Kubačova 21, Bratislava-Rača - kancelária prvého kontaktu.

Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania predstavenia hodinu pred predstavením.
 

MČ Bratislava-Rača poskytne svojím učiteľkám a učiteľom zvýhodnené bývanie

Obrázok ku správe: MČ Bratislava-Rača poskytne svojím učiteľkám a učiteľom zvýhodnené bývanie
12.11.2019 - Školstvo

Začiatkom novembra 2019 začala MČ Bratislava-Rača s rekonštrukciou bytu vo svojom vlastníctve - Na pasekách 22. Očakávame, že rekonštrukcia bude ukončená najneskôr začiatkom roka 2020 a potom byt poslúži učiteľkám a učiteľom pracujúcim pre naše školy. Jednou z hlavných priorít Mestskej časti Bratislava-Rača je pokračovanie v rekonštrukcii a modernizácii školských budov tak, aby sa v nich dobre cítili nielen deti, ale aj zamestnanci. V poslednom období sa vynoril  iný problém a to je získavanie  nových mladých učiteľov do škôl a to aj preto, že ak záujemcovia o pedagogickú činnosti v školách v Bratislave prichádzajú z inej lokality Slovenska, riešia svoje bývanie v Bratislave často drahým prenájmom izby alebo bytu. Prenájom bývania väčšinou veľmi výrazne zasiahne do financií mladého človeka a odčerpáva značnú časť mesačného platu. To spôsobuje, že zotrvávanie v zamestnaní učiteľa v základnej alebo materskej škole sa stane pre daného človeka neúnosné a začne sa obzerať po inom – lepšie platenom zamestnaní.
Mestskej časti Bratislava-Rača záleží na zotrvaní mladých pedagógov v školstve a tak prichádza  so zaujímavou ponukou, ako benefitom,  pre niekoľkých mladých učiteľov, ktorí by mali záujem pracovať v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Rača. Tým benefitom bude možnosť prenájmu jednej z izieb v novozrekonštruovanom byte Na pasekách za primeraný mesačný nájom. Týmto spôsobom budú mať záujemcovia možnosť pracovať a žiť v Rači.
 
 

MČ Bratislava-Rača poskytne byty pre OZ Vagus

Obrázok ku správe: MČ Bratislava-Rača poskytne byty pre OZ Vagus
12.11.2019 - Oznamy

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača schválilo pridelenie dvoch bytových jednotiek v ubytovni na Kadnárovej 94 pre OZ Vagus. OZ Vagus požiadal MČ Bratislava-Rača o poskytnutie dvoch bytových jednotiek v ubytovni  na Kadnárovej 94. Ide o jeden 1-izbový a jeden 3-izbový byt, ktoré budú poskytnuté občianskemu združeniu na účely ukončenia bezdomovectva od decembra 2019.

OZ Vagus je združenie sociálnych pracovníkov, ktorí sa už od roku 2011 snažia pomáhať ľuďom bez domova. V rámci projektu Housing Cverna pomáhajú ľuďom bez domova sa postaviť na nohy prostredníctvom poskytnutia bývania. Počas nájmu sú nájomníci celý čas v kontakte s OZ Vagus, majú podpísané zmluvy a pravidelne platia nájom. Slušné a bezpečné bývanie je prvým krokom pre ľudí bez domova k zaradeniu sa naspäť do spoločnosti. 

Viac informácií o projekte nájdete tu: OZ Vagus - Housing Cverna

Červený kríž bude rozdávať sociálne balíčky

Obrázok ku správe: Červený kríž bude rozdávať sociálne balíčky
11.11.2019 - Oznamy

14.11.2019 a 21.11.2019 medzi 11,00 hod. – 11,30 hod. bude Slovenský červený kríž pred Nemeckým kultúrnym domom už po štvrtýkrát v tomto roku rozdávať balíčky s potravinami ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc. Tým, ktorým to zdravotné alebo iné problémy nedovolia, balíčky roznesie sociálne oddelenia MČ Bratislava-Rača domov.

Posledná možnosť využiť Zelený taxík

Obrázok ku správe: Posledná možnosť využiť Zelený taxík
11.11.2019 - Služby

Zelený taxík funguje do 30. 11. MČ Rača ponúka svojim obyvateľom možnosť zbaviť sa objemného odpadu, alebo bioodpadu prostredníctvom služby Zelený taxík. Tá umožňuje objednať si odvoz odpadu priamo spred svojho domu a to za minimálny manipulačný poplatok. V roku 2019 bude táto služba poskytovaná už len do konca novembra a tak neváhajte využiť túto službu ak sa chcete svojho odpadu zbaviť ešte v roku 2019.

Objednávky môžete hlásiť na telefónne číslo 02/49 11 24 49 alebo na e-mail: alena.copanova@raca.sk

Viac informácií nájdete na: raca.sk/zeleny-taxik/
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »