Zber starých spotrebičov v Rači

Obrázok ku správe: Zber starých spotrebičov v Rači
14.09.2022 - Oznamy

Zbavte sa starých spotrebičov ekologicky. 5. novembra bude prebiehať bezplatný zber elektroodpadu.

V sobotu, 5. novembra obyvateľom Rače bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na recykláciu. Stačí, ak najneskôr do 2. novembra kontaktujete Oddelenie životného prostredia a dopravy v úradných hodinách na telefónnom čísle: 02/49 11 24 73 alebo e-mailom na katarina.gulyasova@raca.sk

Je potrebné nahlásiť druh a počet spotrebičov a Vaše kontaktné údaje. V deň zberu, 5. novembra do 8:00 vyložte nahlásené spotrebiče do vchodu bytového domu, respektíve za bránu rodinného domu.

Pokyny k zberu:

  • Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.
  • Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.
  • Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
  • Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádiá, DVD a pod.) Vám odoberieme!

Odvoz elektroodpadu si môžete objednať aj online prostredníctvom zberelektroodpadu.sk