Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Fotografia Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Zástupkyňa starostu

Mgr. Marián Bednár

referent informačných technológii

Jana Bednaričová

referent nákupu a verejné obstarávanie

Mgr. Beata Bešková

referentka Školského úradu

JUDr. Jana Bezáková

miestny kontrolór

Mgr. Angelika Bezděková

vedúca Školského úradu

Mgr. Romana Bielovičová

terénny sociálny pracovník

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Ing. Štefan Borovský

referent investičné činnosti, poverený vedením oddelenia
Fotografia Mgr. Monika  Burdová

Mgr. Monika Burdová

Lýdia Csomorová

ekonomické činnosti Školský úrad

Mgr. Matúš Čupka

vedúci Oddelenia životného prostredia

Ing. Monika Debnárová

marketingový a projektový manažér

Katarína Dobiášová

referent kultúry
Fotografia Mgr. Michal Drotován

Mgr. Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava - Rača

Mgr. Monika Dubecová

referent sociálnej posudkovej činnosti

Anna Dudáková

referent miestnych daní a dodávateľských faktúr

Anton Ďurčo

údržbár a správa tržnice
  • 0915 727 316

Mgr. Jarmila Ďuríková

vedúca Oddelenia vnútornej správy

Anna Feketeová

referent územné a stavebné konanie
1 2 3 4 5 »