Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Marián Bednár

Referent informačných technológii

Jana Bednaričová

referent nákupu a verejné obstarávanie

Daniel Benkovič

vedúci čistoty

Mgr. Beata Bešková

referentka Školského úradu

JUDr. Jana Bezáková

miestny kontrolór

Mgr. Angelika Bezděková

vedúca Školského úradu

Mgr. Romana Bielovičová

terénny sociálny pracovník

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Ing. Štefan Borovský

referent investičné činnosti

Ing. arch. Peter Choluj

referent územné a stavebné konanie

Lýdia Csomorová

ekonomické činnosti Školský úrad

Ing. Monika Debnárová

marketingový a projektový manažér

Katarína Dobiášová

referent kultúry

Mgr. Monika Dubecová

referent sociálnej posudkovej činnosti

Anna Dudáková

referent miestnych daní a dodávateľských faktúr

Anton Ďurčo

údržbár a správa tržnice
  • 0915 727 316

Mgr. Jarmila Ďuríková

vedúca Oddelenia vnútornej správy

Anna Feketeová

Referent územné a stavebné konanie

Mgr. Jana Feriancová

redaktorka Račiansky výber

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnej pomoci pre jednotlivcov a bytové hospodárstvo
1 2 3 4 5 »