Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Fotografia Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Zástupkyňa starostu

Ing. Adam Bajus

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

Jana Bednaričová

Referát verejného obstarávania

Mgr. Beata Bešková

referentka Školského úradu

JUDr. Jana Bezáková

miestny kontrolór

Mgr. Angelika Bezděková

vedúca Školského úradu

Mgr. Petronela Blahovcová

Vedúca sociálneho oddelenia

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Ing. Štefan Borovský

vedúci oddelenia správy majetku a investičných činností
Fotografia Mgr. Monika  Burdová

Mgr. Monika Burdová

PhDr. Margaréta Cehláriková

Vedúca oddelenia kultúry a komunikácie

Bc. Alena Čopanová

inšpektor životného prostredia

Lýdia Csomorová

ekonomické činnosti Školský úrad

Mgr. Matúš Čupka

vedúci Oddelenia životného prostredia a dopravy

Katarína Dobiášová

referent kultúry
Fotografia Mgr. Michal Drotován

Mgr. Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Mgr. Monika Dubecová

referent sociálnej posudkovej činnosti

Anna Dudáková

referent miestnych daní a dodávateľských faktúr

Anton Ďurčo

údržbár a správca tržnice

Mgr. Jarmila Ďuríková

vedúca Oddelenia vnútornej správy
1 2 3 4 5 »