Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Marián Bednár

Referent informačných technológii

Jana Bednaričová

referent nákupu a verejné obstarávanie

Mgr. Beata Bešková

referentka Školského úradu

JUDr. Jana Bezáková

miestny kontrolór

Mgr. Angelika Bezděková

vedúca Školského úradu

Mgr. Romana Bielovičová

terénny sociálny pracovník

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Ing. Štefan Borovský

referent investičné činnosti, poverený vedením oddelenia

Lýdia Csomorová

ekonomické činnosti Školský úrad

Ing. Monika Debnárová

marketingový a projektový manažér

Katarína Dobiášová

referent kultúry
Fotografia Mgr. Michal Drotován

Mgr. Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava - Rača

Mgr. Monika Dubecová

referent sociálnej posudkovej činnosti

Anna Dudáková

referent miestnych daní a dodávateľských faktúr

Anton Ďurčo

údržbár a správa tržnice
  • 0915 727 316

Mgr. Jarmila Ďuríková

vedúca Oddelenia vnútornej správy

Anna Feketeová

Referent územné a stavebné konanie

Mgr. Jana Feriancová

redaktorka Račiansky výber

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnej pomoci pre jednotlivcov a bytové hospodárstvo

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2
1 2 3 4 »