Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Fotografia Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

Zástupkyňa starostu

Jana Bednaričová

Referát verejného obstarávania

Mgr. Beata Bešková

referentka Školského úradu

JUDr. Jana Bezáková

miestny kontrolór

Ing. Adriana Bezáková

inšpektor životného prostredia

Mgr. Angelika Bezděková

vedúca Školského úradu

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Ing. Štefan Borovský

vedúci oddelenia správy majetku a investičných činností

Mgr. Zuzana Bugošová

terénny sociálny pracovník

PhDr. Margaréta Cehláriková

Vedúca oddelenia kultúry a komunikácie

Mgr. Lucia Chromá

Organizačný referát

Bc. Alena Čopanová

referent životného prostredia

Lýdia Csomorová

ekonomické činnosti Školský úrad

Mgr. Matúš Čupka

vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy

Katarína Dobiášová

referent kultúry

Ing. Ivan Drgoň

referent dopravy
Fotografia Mgr. Michal Drotován

Mgr. Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Mgr. Monika Dubecová

referent sociálnej posudkovej činnosti

Anna Dudáková

referent miestnych daní a dodávateľských faktúr

Anton Ďurčo

údržbár a správca tržnice
1 2 3 4 5 »