Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Anna Dudáková

referent miestnych daní a dodávateľských faktúr

Anton Ďurčo

údržbár a správca tržnice

Mgr. Jarmila Ďuríková

manažérka referátu vnútornej správy a volieb

Mgr. Jarmila Ďuríková

manažérka referátu vnútornej správy a volieb

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnych vecí a posudkovej činnosti

Ing. Tomáš Frištacký

vedúci oddelenia informačných technológií

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Peter Gembický

správca ubytovne

Mgr. Katarína Gulyášová

referentka ochrany prírody a krajiny

Ing. Michal Gumenický

projektový manažér

Eva Hajdúchová

referát súpisných čísel a registra adries

Bc. Tomáš Halinkovič

vedúci úseku čistoty Oddelenia životného prostredia a dopravy

Bibiana Halinkovičová

referent správy zmlúv a nájomných bytov

PhDr. Lucia Hilka Majková

office manager

Mgr. Martin Hlinka

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ing. Dominik Hlinka

referent dopravy

Patrik Horký

referent informačných technológií

Miriam Hríbiková

referentka

Mgr. Dagmar Hytková

Denný stacionár Plickova 18 - vedúca
« 1 2 3 4 5 »