Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Anna Feketeová

referent územné a stavebné konanie

Mgr. Jana Feriancová

Redakcia miestnych novín

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnej pomoci pre jednotlivcov a bytové hospodárstvo

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Peter Gembický

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Mgr. Katarína Gulyášová

referent - ochrany krajiny a prírody

Ing. Michal Gumenický

projektový manažér

Eva Hajdúchová

Referát súpisných čísel a registra adries

Zuzana Hájeková

Referát ekonomických činností

Bc. Tomáš Halinkovič

vedúci úseku čistoty Oddelenia životného prostredia

Bibiana Halinkovičová

referent správy zmlúv a nájomných bytov

Bc. Mária Herichová

vedúca Ubytovňa Kadnárová
  • 02/49 11 24 30, 0908 734 692

Mgr. Dagmar Hytková

Denný stacionár Plickova 18 - vedúca

Mgr. Veronika Ivičičová

koordinátor opatrovateľskej služby a stravovanie dôchodcov

Mgr. Karol Janík

Referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Dagmar Kadličeková

Referát hospodárskej správy

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

Mgr. Julianna Kmeť Gáal

Referát komunikácie

Pavol Kollarovič

vedúci Oddelenia informačných technológií
« 1 2 3 4 5 »