Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Jarmila Ďuríková

vedúca Oddelenia vnútornej správy

Anna Feketeová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnej pomoci pre jednotlivcov a bytové hospodárstvo

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Peter Gembický

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Mgr. Katarína Gulyášová

referent - ochrany krajiny a prírody

Ing. Michal Gumenický

projektový manažér

Eva Hajdúchová

Referát súpisných čísel a registra adries

Zuzana Hájeková

Referát ekonomických činností

Bc. Tomáš Halinkovič

vedúci úseku čistoty Oddelenia životného prostredia

Bibiana Halinkovičová

referent správy zmlúv a nájomných bytov

Bc. Mária Herichová

vedúca Ubytovňa Kadnárova

Mgr. Martin Hlinka

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ing. Dominik Hlinka

inšpektor životného prostredia

Zuzana Hlinková

referent predškolských zariadení

Mgr. Imrich Hybký

referent informačných technológií

Mgr. Dagmar Hytková

Denný stacionár Plickova 18 - vedúca

Mgr. Karol Janík

Referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Dagmar Kadličeková

Referát hospodárskej správy
« 1 2 3 4 5 »