Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnej pomoci pre jednotlivcov a bytové hospodárstvo

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Peter Gembický

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Mgr. Katarína Gulyášová

referentka ochrany krajiny a prírody

Ing. Michal Gumenický

projektový manažér

Eva Hajdúchová

Referát súpisných čísel a registra adries

Bc. Tomáš Halinkovič

vedúci úseku čistoty Oddelenia životného prostredia

Bibiana Halinkovičová

referent správy zmlúv a nájomných bytov

Bc. Mária Herichová

vedúca Ubytovňa Kadnárova

Mgr. Martin Hlinka

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ing. Dominik Hlinka

referent dopravy

Patrik Horký

referent informačných technológií

Mgr. Imrich Hybký

poverený vedením oddelenia informačných technológií

Mgr. Dagmar Hytková

Denný stacionár Plickova 18 - vedúca

Mgr. Karol Janík

Referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Dagmar Kadličeková

Referát hospodárskej správy

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

Mgr. Julianna Kmeť Gáal

referent projektov

JUDr. Renáta Korduliaková

vedúca kancelárie starostu
« 1 2 3 4 »