Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnych vecí a posudkovej činnosti

Ing. Tomáš Frištacký

vedúci oddelenia informačných technológií

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2

Mgr. Barbora Gajdošová

inšpektorka životného prostredia

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Peter Gembický

správca ubytovne

Mgr. Katarína Gulyášová

referentka ochrany prírody a krajiny

Ing. Michal Gumenický

projektový manažér

Eva Hajdúchová

referát súpisných čísel a registra adries

Mgr. Andrea Halamová Balážová

referent územného plánovania a stavebného poriadku

Bc. Tomáš Halinkovič

vedúci úseku čistoty

Biabiana Halinkovičová

office manager

Bibiana Halinkovičová

referent správy zmlúv a nájomných bytov

Mgr. Martin Hlinka

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ing. Dominik Hlinka

vedúci referátu dopravu

Patrik Horký

referent informačných technológií

Michal Hudec

inšpektor životného prostredia – udržba detských ihrísk

Ing. Karol Janík

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Dagmar Kadličeková

referát správy budov

Rudolf Kimlička

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom a Amfiteáter
« 1 2 3 4 5 »