Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Peter Gembický

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Mgr. Katarína Gulyášová

referent - ochrany krajiny a prírody

Eva Hajdúchová

referent súpisné a orientačné čísla

Bc. Tomáš Halinkovič

vedúci úseku čistoty Oddelenia životného prostredia

Bibiana Halinkovičová

referent správy zmlúv a nájomných bytov

Bc. Mária Herichová

vedúca Ubytovne Kadnárova ul.

Mgr. Dagmar Hytková

Denný stacionár Plickova 18 - vedúca

Mgr. Veronika Ivičičová

koordinátor opatrovateľskej služby a stravovanie dôchodcov

Mgr. Karol Janík

Referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Dagmar Kadličeková

referent hospodárskej správy

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

Ing. Marián Klotton

referent cestné hospodárstvo

Pavol Kollarovič

vedúci Oddelenia informačných technológií

Viera Kopečná

správa a upratovanie Krasnianska beseda Kadnárová 15

Ing. Martina Králiková

všeobecný účtovník

Ing. Anna Krištínová

referent - čistoty, verejného poriadku a odpadového hospodárstva

Mgr. Helena Krovinová

vedúca Oddelenia pre sociálne veci

Jaroslav Kušnír

údržbár
  • 0903 541 227
« 1 2 3 4 »