Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Anna Feketeová

referent územné a stavebné konanie

Mgr. Jana Feriancová

redaktorka Račiansky výber

Mgr. Martina Fratričová

referent sociálnej pomoci pre jednotlivcov a bytové hospodárstvo

Mgr. Mária Gaálová

vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Tbiliská 2

Ingrid Gembická

referent evidencie majetku

Peter Gembický

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Mgr. Katarína Gulyášová

referent - ochrany krajiny a prírody

Eva Hajdúchová

Referát súpisných čísel a registra adries

Bc. Tomáš Halinkovič

vedúci úseku čistoty Oddelenia životného prostredia

Bibiana Halinkovičová

referent správy zmlúv a nájomných bytov

Bc. Mária Herichová

vedúca Ubytovne Kadnárova ul.

Mgr. Dagmar Hytková

Denný stacionár Plickova 18 - vedúca

Mgr. Veronika Ivičičová

koordinátor opatrovateľskej služby a stravovanie dôchodcov

Mgr. Karol Janík

Referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Dagmar Kadličeková

referent hospodárskej správy

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

Ing. Marián Klotton

Referát dopravy a cestného hospodárstva

Pavol Kollarovič

vedúci Oddelenia informačných technológií

Mgr. Ján Komara

vedúci kancelárie starostu

Viera Kopečná

správa a upratovanie Krasnianska beseda Kadnárová 15
« 1 2 3 4 5 »