Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

JUDr. Renáta Korduliaková

vedúca kancelárie starostu

Viera Kosnáčová

Referát prvého kontaktu

Ing. Martina Králiková

všeobecný účtovník

Mgr. Helena Krovinová

referent sociálnych vecí

Ing. Eva Kubincová

Referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Jaroslav Kušnír

údržbár

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Mgr. Anka Laslopová

Referát personalistiky

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Ing. Veronika Lúčanová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Daniela Luknárová

referent pokladne

Jana Machalová

referent - prvý kontakt

Bc. Janette Masloviecová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ivan Máťuš

údržbár

Ing. arch. Zuzana Mosná

referentka pre sadové úpravy a zeleň

Ing. Andrea Mrvová

vedúca stavebného úradu

Dana Ölvecká

referent kultúry

Marta Ondrušková

sekretariát a výtvarné riešenia

Ema Ondrušková

referent komunikácie

Petra Pažitná

asistentka starostu
« 1 2 3 4 5 »