Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Ing. Gabriel Lovecký

referent BOZP, PO a registratúry

Ing. Veronika Lúčanová

referent územné a stavebné konanie

Daniela Luknárová

referent pokladne

Mgr. Ivana Luptáková Urbanová

Jana Machalová

referent - prvý kontakt

Ing. Miroslav Marko

referent - vodné hospodárstvo

Bc. Janette Masloviecová

referent ohlasovania drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Ivan Máťuš

údržbár
  • 0903 511 454

Roman Miškolci

údržbár
  • 0903 541 260

Ing. Andrea Mrvová

referent územné a stavebné konanie

Mgr. Martin Mýtny

inšpektor životného prostredia

Dana Ölvecká

referent kultúry

Marta Ondrušková

sekretariát a výtvarné riešenia

Petra Pažitná

asistentka starostu

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická 7

Ing. Jirka Perényiová, PhD.

marketingový a projektový manažér

Bc. Bibiana Piršelová

referent územné a stavebné konanie

Kornélia Plachá

mzdový referent
« 1 2 3 4 »