Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Ing. Alexandra Kirthová

projektová manažérka

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

JUDr. Renáta Korduliaková

vedúca kancelárie starostu

Mgr. Lenka Košáňová

referentka Školského úradu

Viera Kosnáčová

referát centra prvého kontaktu

Ing. Martina Králiková

všeobecný účtovník

Mgr. Helena Krovinová

referent sociálnych vecí a posudkovej činnosti

Ing. Eva Kubincová

referent

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Ing. Veronika Lúčanová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Daniela Luknárová

referent pokladne

Jana Machalová

matrikárka

Jana Machalová

Matrikárka

Bc. Janette Masloviecová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ivan Máťuš

údržbár

Zdeněk Mihál

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom a Amfiteáter

Ing. Miroslav Miklovič

referent investičných činností

Ing. Miroslav Miklovič

samostatný odborný referent stavebných činností

Vladimíra Mikušiaková, MBA

referát prvého kontaktu
« 1 2 3 4 5 »