Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Ing. Martina Králiková

všeobecný účtovník

Ing. Anna Krištínová

referent - čistoty, verejného poriadku a odpadového hospodárstva

Mgr. Helena Krovinová

vedúca Oddelenia pre sociálne veci

Jaroslav Kušnír

údržbár
  • 0903 541 227

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Ing. Gabriel Lovecký

Referát ochrany pred požiarmi, BOZP a registratúry

Ing. Veronika Lúčanová

referent územné a stavebné konanie

Daniela Luknárová

referent pokladne

Jana Machalová

referent - prvý kontakt

Ing. Miroslav Marko

referent - vodné hospodárstvo

Mgr. Lucia Masárová

Organizačný referát

Bc. Janette Masloviecová

referent ohlasovania drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Ivan Máťuš

údržbár
  • 0903 511 454

Roman Miškolci

údržbár
  • 0903 541 260

Ing. Andrea Mrvová

Poverená vedením stavebného úradu

Mgr. Martin Mýtny

inšpektor životného prostredia

Dana Ölvecká

referent kultúry

Marta Ondrušková

sekretariát a výtvarné riešenia

Petra Pažitná

asistentka starostu
« 1 2 3 4 5 »