Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Ján Komara

vedúci kancelárie starostu

Viera Kopečná

správa a upratovanie Krasnianska beseda

JUDr. Renáta Korduliaková

právnička

Viera Kosnáčová

Referát prvého kontaktu

Ing. Martina Králiková

všeobecný účtovník

Ing. Anna Krištínová

referent - čistoty, verejného poriadku a odpadového hospodárstva

Mgr. Helena Krovinová

Referent sociálnych vecí

Ing. Eva Kubincová

Referát správy majetku

Jaroslav Kušnír

údržbár

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Mgr. Anka Laslopová

Referát personalistiky

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Ing. Gabriel Lovecký

Referát ochrany pred požiarmi, BOZP a registratúry

Ing. Veronika Lúčanová

referent územné a stavebné konanie

Daniela Luknárová

referent pokladne

Jana Machalová

referent - prvý kontakt

Mgr. Lucia Masárová

Organizačný referát

Bc. Janette Masloviecová

referent ohlasovania drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Ivan Máťuš

údržbár

Roman Miškolci

údržbár
« 1 2 3 4 5 »