Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

Mgr. Julianna Kmeť Gáal

referent komunikácie

Pavol Kollarovič

vedúci Oddelenia informačných technológií

JUDr. Renáta Korduliaková

vedúca kancelárie starostu

Viera Kosnáčová

Referát prvého kontaktu

Ing. Martina Králiková

všeobecný účtovník

Mgr. Helena Krovinová

referent sociálnych vecí

Ing. Eva Kubincová

Referát správy majetku

Jaroslav Kušnír

údržbár

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Mgr. Anka Laslopová

Referát personalistiky

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Ing. Veronika Lúčanová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Daniela Luknárová

referent pokladne

Jana Machalová

referent - prvý kontakt

Bc. Janette Masloviecová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ivan Máťuš

údržbár

Roman Miškolci

údržbár

Ing. arch. Zuzana Mosná

referent pre sadové úpravy a zeleň

Ing. Andrea Mrvová

vedúca stavebného úradu
« 1 2 3 4 5 »