Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Ing. Karol Janík

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Dagmar Kadličeková

referát správy budov

Anna Klačanová

referent knižničných služieb

JUDr. Renáta Korduliaková

vedúca kancelárie starostu

Viera Kosnáčová

referát centra prvého kontaktu

Ing. Martina Králiková

všeobecný účtovník

Mgr. Helena Krovinová

referent sociálnych vecí a posudkovej činnosti

Ing. Eva Kubincová

referent

Jaroslav Kušnír

údržbár

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Mgr. Anka Laslopová

Referát personalistiky

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Ing. Veronika Lúčanová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Daniela Luknárová

referent pokladne

Jana Machalová

referent centra prvého kontaktu

Bc. Janette Masloviecová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ivan Máťuš

údržbár

Zdeněk Mihál

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Ing. arch. Zuzana Mosná

referentka pre sadové úpravy a zeleň

Ing. Andrea Mrvová

vedúca stavebného úradu
« 1 2 3 4 5 »