Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Martin Mýtny

inšpektor životného prostredia

Dana Ölvecká

referent kultúry

Marta Ondrušková

sekretariát a výtvarné riešenia

Ema Ondrušková

referent komunikácie

Ing. Ivan Pavlovič

Referát správy budov

Petra Pažitná

asistentka starostu

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická

Kornélia Plachá

mzdový referent

Mgr. Marek Porvazník

referát športu a mládeže

Eva Raabová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

PhDr. Jana Raková, MBA

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Ing. Tatiana Ratkovská

referent kultúry

Mgr. Alena Repová

referent sociálnej pomoci pre rodinu s deťmi a mládež

Marek Šefčík

referent informačných technológii

Ing. Peter Semanco

prednosta

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Bc. David Slahučka

referent komunikácie

Jana Slaninková

matrikárka

Mgr. Eva Soldánová

koordinátor opatrovateľskej služby a stravovania dôchodcov

Mgr. Hana Štetinová

vedúca oddelenia sociálnych vecí
« 1 2 3 4 5 »