Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Ing. arch. Zuzana Mosná

Referent pre sadové úpravy a zeleň

Ing. Andrea Mrvová

Poverená vedením stavebného úradu

Mgr. Martin Mýtny

inšpektor životného prostredia

Dana Ölvecká

referent kultúry

Marta Ondrušková

sekretariát a výtvarné riešenia

Ing. Ivan Pavlovič

Referát správy budov

Petra Pažitná

asistentka starostu

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická

Kornélia Plachá

mzdový referent

Mgr. Marek Porvazník

referát športu a mládeže

Eva Raabová

Referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Jana Radakovičová

správa multifunkčných ihrísk na Tbiliskej ul. a Karpatskom nám.

PhDr. Jana Raková, MBA

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Ing. Tatiana Ratkovská

referent kultúry

Mgr. Alena Repová

referent sociálnej pomoci pre rodinu s deťmi a mládež

Marek Šefčík

referent informačných technológii

Ing. Peter Semanco

vedúci Ekonomického oddelenia

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Jana Slaninková

matrikárka

Petra Straková

Referát administratívy
« 1 2 3 4 5 »