Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Petra Pažitná

organizačný referát a verejné informácie

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická 7

Ing. Jirka Perényiová, PhD.

Referát stratégií a projektového riadenia

Bc. Bibiana Piršelová

referent územné a stavebné konanie

Kornélia Plachá

mzdový referent

Mgr. Marek Porvazník

Referát športu a mládeže

Jana Radakovičová

Správa multifunkčných ihrísk na Tbiliskej ul. a Karpatskom nám.

PhDr. Jana Raková, MBA

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Ing. Tatiana Ratkovská

vedúca Oddelenia kultúry

Mgr. Alena Repová

referent sociálnej pomoci pre rodinu s deťmi a mládež

Marek Šefčík

referent informačných technológii

Ing. Peter Semanco

vedúci Ekonomického oddelenia

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Jana Slaninková

matrikárka

Mgr. Margita Somorovská

Referát personalistiky, civilnej ochrany a krízového riadenia

Petra Straková

Referát administratívy

JUDr. Jozef Šuchta

právnik

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu

Anna Vadovičová

referent účtovania príjmov a odberateľských faktúr

Ing. arch. Iveta Virsíková

Vedúci oddelenia územného plánovania
« 1 2 3 4 5 »