Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Marek Porvazník

referent športových aktivít

Jana Radakovičová

Správa multifunkčných ihrísk na Tbiliskej ul. a Karpatskom nám.

PhDr. Jana Raková, MBA

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Ing. Tatiana Ratkovská

vedúca Oddelenia pre kultúru a šport

Mgr. Alena Repová

referent sociálnej pomoci pre rodinu s deťmi a mládež

Marek Šefčík

referent informačných technológii

Ing. Peter Semanco

vedúci Ekonomického oddelenia

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Beáta Sitárová

organizačný referát a verejné informácie

Jana Slaninková

matrikárka

Mgr. Margita Somorovská

referent personalistiky a krízového riadenia

Petra Straková

administratívna pracovníčka stavebného úradu

JUDr. Jozef Šuchta

právnik

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu

Anna Vadovičová

referent účtovania príjmov a odberateľských faktúr

Ing. arch. Iveta Virsíková

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Ing. arch. Jana Zacharová

referent územného plánovania

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impluz Dopravná 22
  • 02/49 11 24 60, 0903 541 271

Andrea Zubalová

referent nebytových priestorov
« 1 2 3 4