Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Mgr. Martin Mýtny

inšpektor životného prostredia

Dana Ölvecká

referent kultúry

Marta Ondrušková

sekretariát a výtvarné riešenia

Ing. Ivan Pavlovič

Referát správy budov

Petra Pažitná

asistentka starostu

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická

Ing. Jirka Perényiová, PhD.

Referát projektov

Kornélia Plachá

mzdový referent

Mgr. Marek Porvazník

Referát športu a mládeže

Jana Radakovičová

správa multifunkčných ihrísk na Tbiliskej ul. a Karpatskom nám.

PhDr. Jana Raková, MBA

referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

Ing. Tatiana Ratkovská

Referát oddelenia kultúry

Mgr. Alena Repová

referent sociálnej pomoci pre rodinu s deťmi a mládež

Marek Šefčík

referent informačných technológii

Ing. Peter Semanco

vedúci Ekonomického oddelenia

Ing. Peter Sénáši

referent investičné činnosti

Jana Slaninková

matrikárka

Mgr. Margita Somorovská

Referát personalistiky, civilnej ochrany a krízového riadenia

Petra Straková

Referát administratívy

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu
« 1 2 3 4 5 »