Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Ing. arch. Zuzana Mosná

referentka pre sadové úpravy a zeleň

Ing. Andrea Mrvová

vedúca stavebného úradu

Dana Ölvecká

referent kultúry

Vít Orihel

údržbár
Fotografia Ing. Róbert Pajdlhauser

Ing. Róbert Pajdlhauser

Zástupca starostu

Mgr. Mária Pallová

denný stacionár Plickova 18 - vedúca

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická

Kornélia Plachá

mzdový referent

Mgr. Marek Porvazník

referát športu a mládeže

Eva Raabová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

PhDr. Michaela Regešová

referentka Školského úradu

Jakub Rojko

údržbár

PaedDr. Zuzana Roncová

Referát personalistiky

Ing. Peter Semanco

prednosta

Mgr. Zuzana Sklenárová

referentka administratívy

Bc. David Slahučka

referent kultúry a komunikácie

Gabriela Slivová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mgr. Eva Soldánová

referát opatrovateľskej služby - koordinátorka

Marta Štefanková

projektová manažérka

Mgr. Hana Štetinová

vedúca oddelenia pre sociálne veci
« 1 2 3 4 5 »