Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Petra Straková

referát administratívy stavebného úradu

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu

Anna Vadovičová

referent účtovania príjmov a odberateľských faktúr

Ing. arch. Iveta Virsíková

Vedúca oddelenia územného plánovania

Pavel Vrabec

vedúci referátu dopravy

Ing. arch. Jana Zacharová

Referát územného plánu a rozvoja

Martin Zajaček

Vedúci oddelenia správy budov

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impulz
  • 0903 541 271

Andrea Zubalová

referent nebytových priestorov
« 1 2 3 4 5