Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu

Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD

vedúci Školského úradu

Ing. Peter Urban

referent informačných technológií

Anna Vadovičová

referent účtovania príjmov a odberateľských faktúr

Mgr. Denisa Vavrovičová

referát ekonomických činnosti rozpočtových organizácií

JUDr. Vladimíra Vendelová

právnička

Ing. arch. Iveta Virsíková

Vedúca oddelenia územného plánovania

Ing. arch. Jana Zacharová

Referát územného plánu a rozvoja

Martin Zajaček

manažér referátu správy budov

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impulz
  • 0903541271

Andrea Zubalová

referent správy budov
« 1 2 3 4 5