Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Petra Straková

asistentka starostu

Ing. Vieroslava Štrbáková

vedúca oddelenia hospodárskej správy

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu

Katarína Švarcová

Ing. Peter Urban

referent informačných technológií

Anna Vadovičová

referent účtovania príjmov a odberateľských faktúr

Miroslav Vajs

Referent komunikácie

Ing. Ingrid Vanerková

miestny kontrolór

Mgr. Denisa Vavrovičová

referát ekonomických činnosti rozpočtových organizácií

JUDr. Vladimíra Vendelová

právnička

Ing. arch. Iveta Virsíková

Vedúca oddelenia územného plánovania

Ing. arch. Jana Zacharová

Referát územného plánu a rozvoja

Martin Zajaček

manažér referátu správy budov

Martin Zajaček

manažér referátu správy a údržby budov

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impulz
  • 0903541271

Andrea Zubalová

referent správy budov
« 1 2 3 4 5