Kancelária prednostu

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Marta Ondrušková

sekretariát a výtvarné riešenia

Mgr. Lucia Chromá

Organizačný referát

Jana Bednaričová

Referát verejného obstarávania

Mgr. Anka Laslopová

Referát personalistiky

Mgr. Julianna Kmeť Gáal

referent projektov