25 ton odpadu z čiernych skládok v Rači. Likvidujeme aj ďalšie

Obrázok ku správe: 25 ton odpadu z čiernych skládok v Rači. Likvidujeme aj ďalšie
31.10.2019 - Oznamy

V roku 2019 sa rozhodla mestská časť prioritizovať odstraňovanie čiernych skládok v rámci témy životného prostredia. Prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk, kapacít inšpektorov verejného poriadku a aktívnej verejnosti sa nám podarilo identifikovať 108 lokalít s väčším výskytom odpadu vo forme menších (3-19 vriec odpadu) alebo väčších (20 a viac vriec) čiernych skládok. Tie sa nachádzali najmä v lokalitách Žabí majer či Na Pántoch, ale aj v návštevnícky obľúbených račianskych vinohradoch alebo v okolí Knížkovej doliny i ďalších miestach.
 
Pri čistení skládok sme využili opäť naše interné kapacity inšpektorov verejného poriadku alebo Strediska čistoty. S odstraňovaním odpadu nám tiež pomohol dodávateľ odstraňovania čiernych skládok a využili sme tiež možnosť spolupracovať s firemnými dobrovoľníkmi i miestnymi obyvateľmi. Vďaka spoločnému nasadeniu sa nám podarilo vyčistiť spomínaných 108 lokalít od objemného, komunálneho a čiastočne aj stavebného odpadu.
 
Celkové váha nazbieraného odpadu dosiahla približne 25 ton, ale presné číslo bude k dispozícií po uzavretí spolupráce s dodávateľom na čistenie čiernych skládok.

Naša práca v rámci témy čiernych skládok sa týmto nekončí, ale iba začína. Všetkých 108 lokalít budeme pravidelne, minimálne na štvrťročnej báze, kontrolovať prostredníctvom inšpektorov verejného poriadku. Nový odpad budeme flexibilne odstraňovať, aby sme predišli obnoveniu už čistených čiernych skládok, ktoré sa na svojom mieste nachádzali vo viacerých prípadoch niekoľko rokov. Zároveň preskúmame možnosti ako vysadiť v lokalitách s čiernymi skládkami novú zeleň, inštalovať na ich mieste fotopasce, alebo inštalovať fyzické zábrany pri prístupe k už znečisťovaným lokalitám.
 
Aj touto cestou ďakujeme všetkým inšpektorom i inšpektorkám, dobrovoľníkom i dobrovoľníčkam, ale aj obyvateľom či obyvateľkám Rače, ktorí sme sa spolu podieľali na tom, aby bola naša mestská časť čistejšia. Naša spoločná práca na lepšom živote v Rači pokračuje.