Slávnostné stretnutie jubilantov

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Martina Fratričová
02/ 49 11 24 48
martina.fratricova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00
Mestská časť Bratislava-Rača pri príležitosti životného jubilea 80., 85., 90., 95 a viac rokov a výročia sobáša 50., 55., 60 a viac rokov usporadúva pre svojich občanov 2x ročne „Slávnostné  stretnutie jubilantov“. V rámci tohto spoločenského podujatia predstavitelia MČ Bratislava-Rača odovzdajú jubilantom finančný dar a ako pozornosť ružu. Oslava jubilantov sa uskutočňuje v Nemeckom kultúrnom dome s pestrým kultúrnym programom a chutným občerstvením. 

Prvé stretnutie jubilantov sa uskutočňuje v júni. Manželské páry, ktoré oslavujú výročie sobáša v prvej polovici kalendárneho roka môžu doložiť sobášny list do 30.04. príslušného roku. Druhé stretnutie sa uskutočňuje v októbri, z toho dôvodu môžu doložiť sobášny list až do 31.08. príslušného roku.

Finančný dar sa vypláca jubilantom, ktorí majú trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Rača. Jubilanti, ktorí spĺňajú uvedené kritéria, o finančný príspevok nežiadajú, ale sú pozývaní starostom mestskej časti na základe podkladov z evidencie obyvateľstva. Manželia, ktorí slávia výročie sobáša v príslušnom roku výročia, musia doložiť na oddelenie pre sociálne veci miestneho úradu kópiu sobášneho listu. 

Podmienky a výška finančného príspevku je upravená internou smernicou č. 2/2009, zo dňa 26.03.2009 účinná od 01.04.2009. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká občanovi právny nárok.

Jubilantom je podľa vekových kategórií odovzdaný finančný príspevok nasledovne:
  • 80. roční                                                             20,00 €
  • 85. roční                                                             30,00 €
  • 90. roční                                                             40,00 €
  • 95. - 99. roční                                                      40,00 €
  • 100 a viac roční                                                  100,00 €
  • Pri  výročí sobáša                                               100,00 € (pre manželský pár 50,- €/osoba)