Zápis do základnej školy, odklad povinnej školskej dochádzky

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl sa v zmysle uskutočňuje spravidla tretí aprílový piatok a sobotu v priestoroch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, v piatok od 15.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. Zápisu sa zúčastnia deti, ktoré v danom kalendárnom roku do 31. augusta dosiahnu 6 rokov. 

V deň zápisu sa treba dostaviť s dieťaťom do vašej spádovej školy spolu s budúcim prváčikom a platným občianskym preukazom. Tam sa dozviete všetky potrebné informácie. 
Riaditeľ základnej školy zverejní včas miesto a čas zápisu obvyklým spôsobom. 

Zoznam základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača:

ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25
ZŠ Tbiliská 4


Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mestskej časti Bratislava-Rača:

skolsky_obvod_hubeneho
sklolsky obvod_tbiliska


Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí a neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo odklade povinnej školskej dochádzky.