Zriadenie trhového miesta a predaj

Kontakt

Oddelenie správy majetku a investičných činností
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Andrea Zubalová
02/49 11 24 52
andrea.zubalova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7.30 - 12.00
  • Služba slúži na riadenie procesu povoľovania predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste. Táto služba pokrýva celý proces od podania žiadosti na strane žiadateľa a jej prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie žiadosti. Následne pokračuje návrhom a podpisom zmluvy o nájme trhového miesta.