OZNAM

Obrázok ku správe: OZNAM
04.09.2018 - Oznamy

V súvislosti s opakujúcimi sa podnetmi občanov na riešenie priestoru konečnej zastávky autobusu 75 na Hagarovej zabezpečí MČ Rača z bezpečnostného dôvodu výrub suchých borovíc a niektorých suchých častí kríkového porastu borievky čínskej. Celková revitalizácia priestoru s následnou náhradnou výsadbou je naplánovaná na budúci rok.