Aby v Rači nehorelo

Obrázok ku správe: Aby v Rači nehorelo
05.02.2019 - Oznamy

Vážení občania, jarné obdobie, obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Z informácií HaZÚ hl. mesta Bratislavy, ktoré sme obdržali, nás HaZÚ hl. mesta Bratislavy žiada o dodržiavanie  preventívnych opatrení PO v Mestskej časti Bratislava-Rača.

Hasiči vyzývajú občanov Rače, turistov a návštevníkov Rače, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež, aby nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. "Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. To platí i pri spaľovaní odpadu vo vinohradoch a v záhradách, ktoré sa často nachádzajú v blízkosti lesných porastov," vysvetľujú. 
         
Ľudia podľa hasičov často spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru. Verejnosť zabúda aj na zabezpečenie okolia ohniska pred rozšírením ohňa a na stály dozor pri spaľovaní, najmä pri organizovaných akciách v lese. Občania podľa hasičov nemajú zväčša so sebou ani prostriedky určené na likvidáciu prípadného požiaru. "Najbezpečnejší spôsob z hľadiska  vzniku požiaru, je odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo na skládku," podotýkajú. Ako upozorňujú, spôsobenie požiaru je porušením platných predpisov, čo môže byť nakoniec kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. "V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 eur a v priestupkovom konaní až do výšky 331 eur." 

Miestny úrad v Bratislave-Rači sa obracia na občanov, návštevníkov lesa či vinohradov k spolupráci v oblasti preventívnej činnosti predchádzania požiarom v jarnom období a v čase vyhlásenia nebezpečenstva vzniku požiarov, ktorý vyhlasuje ORH a ZZ. V prípade, že  občan spozoruje požiar je povinný pokúsiť sa požiar uhasiť vlastnými silami a prostriedkami a ohlásiť vzniknutý požiar na telefónne číslo 150 alebo 112.

Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí zabrániť požiarom v lesoch, vinohradoch, záhradách, nielen v jarnom období ale počas celého roka 2019.
 
Preto pamätajme, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán!
 
                                                                                                        Ing. Gabriel Lovecký
                                                                                             preventivár PO MČ Bratislava-Rača