Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Obrázok ku správe: Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov
29.07.2019 - Oznamy

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území hlavného mesta SR od 29.7.2019 od 9:00.

odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov - 29.7.