Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO

Obrázok ku správe: Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO
13.11.2019 - Oznamy

MČ Bratislava-Rača vyhlasuje dobrovoľnú zbierku za účelom finančného príspevoku na vyhotovenie historickej repliky zástavy Dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava - Rača .

V roku 1947 bola pri príležitosti 65. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru  vyhotovená obojstranná ručne vyšívaná vlajka pre ,,Dobrovoľný hasičský sbor Račištorf“, na ktorú prispeli Račania, ale aj okolité zbory a podporovatelia zboru.

Každá hasičská vlajka vyjadruje identitu hasičského zboru a nesie jeho hasičské posolstvo aj pre budúce generácie. A takou bola aj vlajka dobrovoľného hasičského zboru Rača, ktorá sa, žiaľ nezachovala. Žrď z vlaky sa nachádza v pamätnej miestnosti ZVV gen. M. R. Štefánika na Hasičskej zbrojnici. Taktiež sa zachoval obraz zo štítkami prispievateľov na zhotovenie vlajky.

Zbor bez svojej vlajky je ako zbor bez mena a preto veríme, že ani obyvateľom Rače táto historická strata nie je ľahostajná a pomôžu nám vyzbierať finančné prostriedky na vyhotovenie jej repliky.

Prispieť môžete:

  • zaslaním finančných prostriedkov na účet Mestskej časti Bratislava - Rača vedený vo Všeobecnej úverovej banke a. s., číslo IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
  • do prenosnej pokladničky s označením ,,Dobrovoľná zbierka“, počas úradných hodín.
Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel.