Vianočná kvapka krvi

Obrázok ku správe: Vianočná kvapka krvi
22.11.2019 - Podujatia

ZVV - Zväz Vyslúžilých Vojakov gen. M. R. Štefanika
Slovenský Červený kríž - Miestny spolok SČK Bratislava-Rača
Národná transfúzna služba SR - Bratislava organizujú spoločný odber krvi
Odber sa uskutoční dňa 06. 12. 2019 /piatok/ v Kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. v Rači v čase od 8.00 hod.

Ďakujeme

Vianočnú kvapku krvi podporujú: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Rača, Evanjelický farský úrad v Rači a Mestská časť Bratislava-Rača