Právna poradňa je tu pre Vás

Obrázok ku správe: Právna poradňa je tu pre Vás
02.12.2019 - Služby

Bezplatná právna poradňa tu bude pre Vás už túto stredu, 4. 12. od 15:00 do 17:00

Mestská časť Bratislava-Rača ponúka bezplatnú právnu poradňu každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15. do 17. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici 249.

Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí:

  • rodinné vzťahy,
  • dedičské konania,
  • pracovno-právne vzťahy,
  • otázky majetkovej povahy,
  • ochrany spotrebiteľa.
  • exekúcie.

Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a tiež sa nezaoberá trestným právom.

Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery. Do poradne nie je potrebné sa vopred nahlasovať, záujemcovia sú vybavovaní v poradí, v akom prišli do poradne.

Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade vždy každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15. do 17. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.