Oznámenie o vstupe na pozemok - SPP-distribúcia, a.s.

Obrázok ku správe: Oznámenie o vstupe na pozemok - SPP-distribúcia, a.s.
04.02.2020 - Oznamy

SPP distribúcia, a.s. za účelom vykonávania rekonštrukcie plynárenského zariadenia na základe vydaného stavebného povolenia, záznam č. 15078/2569/2019/SU-MAS Mestskou časťou Bratislava- Rača, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete. Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 03/2020 – 11/2020 Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ  distribučnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3 Zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Rača, obce Bratislava:

 • Ul. Vtáčikova cesta: v úseku od križovatky ulíc Vtáčikova cesta – Modrý chodník po križovatku ulíc Vtáčikova cesta – Alstrova
 • Ul. Alstrova: v úseku od domu Alstrova č. 1 po dom č. 9
 • Ul. Sadmelijská v úseku od križovatky ulíc Alstrova - Sadmelijská po ul. Sadmelijská č. 3
 • Ul. Sadmelijská č. 1
 • Ul. Úžiny
 • Ul. Novohorská v úseku od ul. Sadmelijská po ul. Barónka
 • Ul. Plickova: v úseku od ul. Sadmelijská po ul. Barónka
 • Ul. Kadnárova: v úseku od ul. Hečkova po ul. Sadmelijská
 • Ul. Hečkova: v úseku od domu Hečkova č. 2 po dom č. 24
 • Ul. Strelkova: v úseku od domu Strelkova č. 1 po dom č. 3
 • Križovatka ulíc Kubačova – Čachtická

Za účelom vykonávania rekonštrukcie plynárenského zariadenia na základe vydaného stavebného povolenia, záznam č. 15078/2569/2019/SU-MAS mestskou časťou Bratislava- Rača, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete. Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 03/2020 – 11/2020

SPP – distribúcia, a.s.