Záznam z Mimoriadneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Záznam z Mimoriadneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
06.02.2020 - Oznamy

Vážené občianky a občania, prinášame Vám záznam z Mimoriadneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, ktoré sa konalo v zasadačke Miestneho úradu na Alstrovej ulici dňa 29.1.2020. Toto zastupiteľstvo rokovalo o prenájme časti budovy bývalej školy na Plickovej ulici. Video záznam z Mimoriadneho zastupiteľstva si môžete pozrieť na našej sociálnej sieti YOUTUBE

Záznam z mimoriadneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 29.01. 2020 


Za vyhotovenie záznamu ďakujeme Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií a pedagógovi PhDr. Zdenkovi Cho.