Poskytovanie nenávratných dotácií

Obrázok ku správe: Poskytovanie nenávratných dotácií
07.02.2020 - Oznamy

Občianske združenia, kluby a spolky s pôsobnosťou v mestskej časti Bratislava-Rača môžu požiadať o dotácie na svoju činnosť, a to do 29.februára 2020. Podľa VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 môžu občianske združenia, kluby a spolky s pôsobnosťou v mestskej časti Bratislava-Rača požiadať o dotácie od MČ Bratislava-Rača na svoju činnosť, a to do 29. februára 2020. Bližšie informácie s usmernením a tlačivami nájdete na stránke www.raca.sk v sekcii Chcem vybaviť v časti POSKYTOVANIE NENÁVRATNÝCH DOTÁCIÍ