Poslanecký deň

Obrázok ku správe: Poslanecký deň
24.02.2020 - Oznamy

Vážení občania, poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Vás pozývajú na stretnutie dňa 02.03.2020 (pondelok) o 18:00 hod. za volebný obvod číslo 1 v priestoroch:
Kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici
Za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michala Drotována Poslanci:
Ing. Milada Dobrotková, MPH,; Mgr. Ján Polakovič; Ing. Miloslav Jošt; JUDr. Marián Vulgan; Mgr. Monika Luknárová; JUDr. Juraj Madzin; Miloš Máťuš; Ing. Róbert Pajdlhauser;  Ing. Ján Lipiansky; Ivan Vrana.
 
 
za volebný obvod číslo 2 v priestoroch:
Krasnianskej besedy na Kadnárovej ulici č.19
Poslanci:
doc. Ing. arch. Milan Andráš PhD; Mgr. Lenka Antalová Plavuchová; Robert Hammer.
 

 
za volebný obvod číslo 3 v priestoroch:
Kultúrneho strediska Impulz, Dopravná 22
Poslanci:
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.; Dominik Vrba.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť