Zber starých spotrebičov

Obrázok ku správe: Zber starých spotrebičov
21.04.2020 - Oznamy

Vážení občania, v sobotu 23. mája 2020 obyvateľom Rače bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.
AKO NA TO?

1. Najneskôr do 20. mája 2020 kontaktujte Miestny úrad Bratislava-Rača:
- počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4911 2473
- non-stop e-mailom na: katarina.gulyasova@raca.sk
 
2. Nahláste nasledovné údaje:
- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť
 
3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu
 
ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk
4. V deň zberu 23. mája 2020 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad
 
do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.
 
 
 Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:

  • Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.
 
  • Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.
 
  •  Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
 
  • Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádiá, DVD a pod.) Vám odoberieme!