Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Obrázok ku správe: Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov
18.05.2020 - Oznamy

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 15. 5. 2020 od 12:00 hod.

Súbory na stiahnutie