Miestny úrad počas vianočných sviatkov

Obrázok ku správe: Miestny úrad počas vianočných sviatkov
09.12.2020 - Oznamy

Počas vianočných sviatkov budú úradné hodiny miestneho úradu MČ Bratislava-Rača upravené. Zo skúseností z predchádzajúcich rokov je zrejmé, že pred záverom a na prelome roka je nízka návštevnosť občanov na miestnom úrade (v budovách na Kubačovej ul. č.21 a Alstrovej ul. č.249). Aj z tohto dôvodu bude Miestny úrad v Rači pre verejnosť v dňoch:


od 23.12.2020 do 31.12.2020
zatvorený.Dňa 22.12. 2020 budú úradné hodiny pre verejnosť od 8:30 – 12:00 a od 13:00 – 15:00 hod.