Jarný zber odpadu v Rači

Obrázok ku správe: Jarný zber odpadu v Rači
25.03.2021 - Oznamy

Zber odpadu bude prebiehať od 10. apríla do 19. júna formou pristavenia veľkokapacitného kontajnera na jedenástich miestach. Termíny zberu odpadu:
 

17.4.2021 13:30 - 17:30 Kadnárova - pri komíne
17.4.2021 13:30 - 17:30 Černockého - pri vchode k futbalovému štadiónu
24.4.2021 13:30 - 17:30 Strelkova - pri kontajnerovom stojisku
1.5.2021 13:30 - 17:30 Plickova - pri teplárni
8.5.2021 13:30 - 17:30 NKD - parkovisko
15.5.2021 13:30 - 17:30 Stupavská - križovatka s Pri Kolíske
22.5.2021 13:30 - 17:30 Popolná - križovatka s Potočnou
29.5.2021 13:30 - 17:30 Tbiliská - pri teplárni
5.6.2021 13:30 - 17:30 Karpatské námestie
12.6.2021 13:30 - 17:30 Pri Šajbách - parkovisko Sklabinská
19.6.2021 13:30 - 17:30 Dopravná - námestie

Do veľkokapacitného kontajnera patria:

parkety, starý nábytok (napr. postele, skrine, sedačky, drevené laty, kreslá a stoličky, staré kuchynské linky). Tento odpad je potrebné minimalizovať stlačením, rozobratím, rozrezaním a pod.

Do veľkokapacitného kontajnera nepatria:

triedený odpad (papier, plasty, kovy, tetrapaky, sklo), kuchynský odpad a bioodpad. Upozorňujeme, že do kontajnera nepatrí ani tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno, elektroodpad, drobný stavebný odpad.

Prosíme, pri zbere odpadu dodržujte platné hygienické opatrenia/nariadenia a zásadu R-O-R. Prosíme, pristupujte po jednom.