Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Obrázok ku správe: Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!
28.03.2021 - Oznamy

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Pri príležitosti Dňa učiteľom by som chcel všetkým učiteľkám a učiteľom chcel popriať všetko dobré a hlavne v dnešnej dobe pevné zdravie a nervy.

Udalosti posledného roka nám opäť raz ukázali, akú nezastupiteľnú úlohu zastupujú v živote detí a mládeže učitelia a učiteľky – nejde iba o samotné vzdelávanie ale aj vedenie detí a študentov k tomu, aby boli lepší ľudia a v živote sa im darilo po profesnej aj ľudskej stránke.

Je známe vyjadrenie, ktoré sa pripisuje Albertovi Einsteinovi, že „vzdelanie je to, čo vám ostane,  keď zabudnete na všetko, čo ste sa naučili v škole.“

Dnešná doba nám  ukázala, že online priestor a vzdelávanie nevedia plnohodnotne nahradiť kolektív detí s učiteľkou či učiteľom.

Tie veci, ktoré sú pre budúcnosť našich detí najdôležitejšie sú práve v práci v tíme, v hľadaní riešení a naučení sa akceptovať iný názor.

Samotná Pytagorova veta sa dá ľahko vygúgliť, sociálne kontakty a prínos učiteľov a učiteliek však internet nahradiť nevie.
 
Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať učiteľkám a učiteľom za ich prácu v tomto neľahkom období, za ich optimizmus, vytrvalosť, nápomocnosť.

Verím, že sa o rok budeme môcť opäť stretnúť na spoločnom podujatí na ich počesť a súčasná doba bude už iba predmetnom spomienok.
 
ĎAKUJEM!

Starosta Mestskej časti Bratislava-Rača 
Mgr. Michal Drotován