9.12. na Kubačovej ulici sa bude realizovať betonáž základovej dosky stavebného diela "Obytný súbor Rínok Rača" v predĺženom pracovnom čase.

Obrázok ku správe: 9.12. na Kubačovej ulici sa bude realizovať betonáž základovej dosky stavebného diela "Obytný súbor Rínok Rača" v predĺženom pracovnom čase.
05.12.2019 - Oznamy

Spoločnosť DESTAV, s.r.o., ako generálny dodávateľ stavebného diela "Obytný súbor Rínok Rača", nás informovala, že dňa 9. 12. na Kubačovej ulici bude prebiehať betonáž základovej dosky 3. dilatačného celku stavebného diela "Obytný súbor Rínok Rača" v predĺženom pracovnom čase.