Úradné hodiny správcu cintorína v Rači

Obrázok ku správe: Úradné hodiny správcu cintorína v Rači
14.09.2021 - Oznamy

Správca Cintorína Rača Dr. Martin Puhovich, PhD. bude pre všetkých záujemcov k dispozícii v budove Miestneho úradu na Kubačovej 21 v týchto termínoch: September
21.9.2021 - 14:00 - 16:30

Október
5.10. 2021 - 14:00 - 16:30
19.10. 2021 - 14:00 - 16:30
26.10. 2021 -14:00 - 16:30

November
9.11. 2021 - 14:00 - 16:30
23.11. 2021 - 14:00 - 16:30
30.11. 2021 - 14:00 - 16:30

December
7.12.2021 - 14:00 - 16:30
 

V prípade pohrebu a naliehavých vecí, prosím, volajte:
0911 640 100             0903 254 879             0903 554 457