Právna poradňa je tu opäť pre Vás

Obrázok ku správe: Právna poradňa je tu opäť pre Vás
06.10.2021 - Oznamy

Bezplatná právna poradňa pre Raču opäť 7. októbra. Mestská časť Bratislava-Rača opäť ponúka bezplatnú právnu poradňu, ktorá sa bude konať vo štvrtok 7. októbra v čase od 14.00 do 16.00 hod. v Obecnom dome na Alstrovej ulici.

Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí: rodinné vzťahy, dedičské konania, pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie.

Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a tiež sa nezaoberá trestným právom.

Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie.

Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

Do poradne nie je potrebné sa vopred nahlasovať, záujemcovia sú vybavovaní v poradí, v akom prišli do poradne.

Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade vždy každú prví a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 14. do 16. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.

 

Nasledujúca právna poradňa bude 21. októbra 2021.