Režim pracovísk Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Režim pracovísk Miestneho úradu  Mestskej časti Bratislava-Rača
05.11.2021 - Oznamy

Od 08.11.2021 (pondelok) má verejnosť do vnútorných priestorov budov miestneho úradu na Kubačovej 21 a Alstrovej 249 VSTUP ÚPLNE ZAKÁZANÝ. Vstup do všetkých budov Mestskej časti Bratislava-Rača je možný len s prekrytím dýchacích ciest, min. s respirátorom FFP2! a vyšším. Na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača na Kubačovej 21 bude fungovať podateľňa, matričný úrad, ohlasovňa trvalých a prechodných pobytov a pokladňa.
 

Kontakt občanov je možný:

a) osobne - podateľňa na Kubačovej 21 - vstup je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami, min. respirátorom FFP2 a vyšším,
b) zasielaním svojich žiadostí na @ adresy pracovníkom miestneho úradu,
c) písomnou listovou formou.
 
 
Kancelária 1. kontaktu – podateľňa
je pre občanov otvorená každý pracovný deň:
pondelok         8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
utorok             8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
štvrtok             8:30 - 12:00, 13:00 - 14:30
piatok              7:30 - 12:00
Občan sa môže spojiť so zamestnancom miestneho úradu cez telefón a prislúchajúcu klapku, ktorú občanovi oznámi referent podateľne.
 
 
Matričný úrad
poskytuje všetky služby spojené s matričnou agendou v stránkových dňoch:
pondelok         8:00 - 12:00, 13:00 – 16:45
streda              8:00 - 12:00, 13:00 – 16:45
V čase uvedených stránkových hodín budú občania vybavovaní v kancelárii 1. kontaktu (podateľňa) po jednom s dodržiavaním bezpečnostných opatrení.
 
 
Ohlasovňa trvalých a prechodných pobytov
vykonáva prihlasovanie na trvalé a prechodné pobyty v stránkových dňoch:
pondelok         8:00 - 12:00, 13:00 – 16:45
streda              8:00 - 12:00, 13:00 – 16:45
piatok              7:30 - 12:00
V čase uvedených stránkových hodín budú občania vybavovaní v kancelárii 1. kontaktu (podateľňa) po jednom s dodržiavaním bezpečnostných opatrení.
 
 
Pokladňa
pondelok         8:00 - 12:00, 13:00 – 16:45
streda              8:00 - 12:00, 13:00 – 16:45
piatok              7:30 - 12:00
V čase uvedených stránkových hodín budú občania vybavovaní v kancelárii 1. kontaktu (podateľňa) po jednom s dodržiavaním bezpečnostných opatrení.