Návšteva poľskej Morawice na Svätojánskych slávnostiach

11.07.2013