Spomienková školská slávnosť venovaná pamiatke významného slovenského národovca Jána Gotčára

11.06.2013