REPETE Návraty v Rači, Martin Jakubec v NKD. Program v rámci mesiaca úcty k starším.

08.10.2012