Denný stacionár pre seniorov - prvé výročie

03.10.2016