Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej MŠ Barónka

10.10.2016