Marcela Laiferová vystúpila v NKD pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

25.10.2016