Mesiac úcty k starším: KS Krasnianska beseda

16.10.2014