Návšteva Priverna (ITA): Oasa di Kufra, Vatikán, Rím