Úradné hodiny správcu cintorína v Rači

Obrázok ku správe: Úradné hodiny správcu cintorína v Rači
12.01.2022 - Oznamy

Správca Cintorína Rača Dr. Martin Puhovich, PhD. bude pre všetkých záujemcov k dispozícii v budove Miestneho úradu na Kubačovej 21 v týchto termínoch:

Január
18.1.2022 - 14:00 - 16:30

Február
1.2.2022 - 14:00 - 16:30
15.2.2022 - 14:00 - 16:30

Marec
1.3.2022 - 14:00 - 16:30
15.3.2022 - 14:00 - 16:30
29.3.2022 - 14:00 - 16:30

Apríl
5.4.2022 - 14:00 - 16:30
26.4.2022 - 14:00 - 16:30

Máj
10.5.2022 - 14:00 - 16:30
24.5.2022 - 14:00 - 16:30

Jún
7.6.2022 - 14:00 - 16:30
21.6.2022 - 14:00 - 16:30

V prípade pohrebu a naliehavých vecí, prosím, volajte:
0911 640 100             0903 254 879             0903 554 457