Oznámenie o zániku mandátu poslancov a o nastúpení náhradníkov

Obrázok ku správe: Oznámenie o zániku mandátu poslancov a o nastúpení náhradníkov
14.01.2022 - Oznamy

Oznámenie o zániku mandátu poslanca JUDr. Juraja Madzina a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača.