Jarné ošetrenie stromov pagaštanov konských

Obrázok ku správe: Jarné ošetrenie stromov pagaštanov konských
25.04.2022 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača oznamuje obyvateľom, že v termíne 29.4.2022 bude prebiehať pravidelné jarné chemické ošetrenie stromov pagaštanov konských. Mestská časť Bratislava-Rača oznamuje obyvateľom, že v termíne 29.04.2022 (piatok) bude prebiehať pravidelné jarné chemické ošetrenie stromov pagaštanov konských (Aesculus hippocastanum) proti živočíšnemu škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému (Cameraria ohridella).

Ošetrených bude 108 ks stromov v lokalitách ulíc Kadnárova, Cyprichova, Hubeného, Černockého, Cígeľská, Detvianska, Gelnická, Tbiliská, Závadská, park J. M. Hurbana, Karpatské námestie a park pri hoteli Barónka.
Chemické ošetrenie bude aplikované prípravkom určeným na daný účel a nie je pre človeka ani pre zvieratá škodlivé. Postrek vykoná odborne spôsobilá osoba na vykonávanie dezinsekčných prác.
 
Prípadné bližšie informácie budú občanom mestskej časti poskytnuté na oddelení životného prostredia a dopravy: tel. kontakt: 02/4911 2473, e-mail: katarina.gulyasova@raca.sk.
 
O zmene termínu v dôsledku nepriaznivého počasia Vás budeme informovať.