Oznámenie pre jubilantov - Prihlásenie na slávnosť jubilantov

Obrázok ku správe: Oznámenie pre jubilantov - Prihlásenie na slávnosť jubilantov
29.04.2022 - Oznamy

Milí jubilanti, ktorí máte trvalý pobyt v našej MČ Bratislava – Rača, dávame Vám do pozornosti, že v prípade, ak sa tento rok dožívate 80, 85, 90, 95 a viac rokov alebo spolu s manželom/-kou oslavujete 50., 55., 60., 65. a vyššie výročie sobáša, môžete si podať prihlášku na „Slávnostné stretnutie jubilantov“ a to najneskôr do 31.augusta 2022. V rokoch 2020 a 2021 sa „Slávnostné stretnutie jubilantov“ neuskutočnilo z dôvodu pandémie Covid-19. Veríme, že v roku 2022 sa situácia zlepší a opäť sa nám podarí toto podujatie pre našich jubilantov uskutočniť, tak ako po minulé roky. Na podujatie sa musíte sami prihlásiť a podať prihlášku, pričom k dispozícii sú dva typy prihlášok. Jedna slúži pre manželov a druhá pre jubilanta, ktorý dovŕši v príslušnom roku uvedený vek. K prihláške na slávnosť výročia sobáša je potrebné doložiť aj kópiu sobášneho listu, k prihláške na slávnosť stretnutia jubilantov nie je potrebné prikladať žiadny doklad. Ak v príslušnom roku oslavuje jubilant okrúhle narodeniny a zároveň výročie sobáša, musí si podať obidve prihlášky.

Prihlášky nájdete na web stránke www.raca.sk, v záložke Chcem vybaviť/Sociálne služby/Slávnostné stretnutie jubilantov/Tlačivá na stiahnutie, alebo si ich  môžete osobne vyzdvihnúť na úrade a takisto môžete kontaktovať pracovníčku oddelenia pre sociálne veci Mgr. Martinu Fratričovú, ktorá Vám v tomto smere poradí, ako sa k prihláškam môžete dostať. Vyplnenú prihlášku môžete osobne odovzdať v podateľni nášho úradu, alebo poslať poštou na adresu Miestny úrad,  Kubačova 21, 831 06 Bratislava, alebo ju Vy alebo Vaši blízki  môžu zaslať e-mailom na adresu: martina.fratricova@raca.sk.

Akceptované budú prihlášky doručené najneskôr do 31. augusta v kalendárnom roku, v ktorom jubilant dosiahne vek alebo manželia oslávia výročie sobáša.
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Fratričová, tel. č. 02/49 11 24 48
   e-mail: martina.fratricova@raca.sk.