Obrázok k správe: Navrhnite funkčné a estetické kontajnerové stojisko pre Bratislavu

Navrhnite funkčné a estetické kontajnerové stojisko pre Bratislavu

Hlavné mesto SR Bratislava a mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. vyhlasujú verejnú ideovú súťaž na návrh riešenia kontajnerového stojiska pre Bratislavu. V tejto súvislosti treba podotknúť, že mestská časť Rača poskytuje na vybudovanie stojiska finančnú dotáciu.
Mesto
08.03.2017
Obrázok k správe: Zaujíma nás život mladých v Rači

Zaujíma nás život mladých v Rači

Dňa 7. 3. 2017 na miestnom úrade na Alstrovej ulici predstavila organizácia Mládež ulice výsledky prieskumu zaoberajúceho sa životom mladých ľudí v Rači.
Mesto
07.03.2017
Obrázok k správe: Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území obcí Bratislavského samosprávneho kraja od 1. 4. do 15. 5. 2017.
Oznamy
07.03.2017
Obrázok k správe: Riešenie situácie so zničenými chodníkmi v Krasňanoch

Riešenie situácie so zničenými chodníkmi v Krasňanoch

Starosta sa stretol s predstaviteľmi magistrátu a GIBu kvôli zničeným chodníkom v Krasňanoch.
Mesto
07.03.2017
Obrázok k správe: Na jar sa otvorí nový bufet v amfiteátri

Na jar sa otvorí nový bufet v amfiteátri

Bufet v zrekonštruovanom amfiteátri sa už čoskoro stane príjemnou zastávkou pre cyklistov či ľudí chodiacich za turistikou do lesa.
Oznamy
02.03.2017
Obrázok k správe: Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

13. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 22 účastníkov z 20 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách.
Oznamy
02.03.2017
Obrázok k správe: Ako pokračuje rekonštrukcia škôlky Pri Šajbách?

Ako pokračuje rekonštrukcia škôlky Pri Šajbách?

Rekonštrukcia materskej školy pri Šajbách začala v októbri. Po úvodných búracích prácach prišlo zimné obdobie a keďže mínusové teploty v priebehu takmer celého januára znemožňovali práce vonku, prebiehali na budove rekonštrukčné práce vnútorných priestorov – výmena rozvodov elektroinštalácií, kúrenia a zdravotechniky. Pracovalo sa na hornom poschodí, kde sa osadili radiátory a nové okná.
Oznamy
02.03.2017
Obrázok k správe: Nové číslo Račianskeho výberu - marec

Nové číslo Račianskeho výberu - marec

Milí Račania, najnovšie (marcové) číslo mesačníka Račiansky výber práve vyšlo a už onedlho ho budete mať vo svojich schránkach.
Mesto
02.03.2017
Obrázok k správe: Stretnutie starostu s obyvateľmi Plickovej

Stretnutie starostu s obyvateľmi Plickovej

Dňa 1. marca sa starosta Rače Peter Pilinský stretol zo zástupcami bytoviek na Plickovej ulici 2 -12, ktorí budú najviac dotknutí výstavbou nového komplexu Rínok Rača v areáli bývalých vinárskych závodov za NKD.
Oznamy
01.03.2017
Obrázok k správe: Nové nariadenie o časoch predaja a prevádzok platí od apríla

Nové nariadenie o časoch predaja a prevádzok platí od apríla

Od 1. apríla 2017 bude platiť nové Všeobecne záväzné nariadenie o časoch predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Oznamy
01.03.2017
Obrázok k správe: ​Rača si berie úver na financovanie viacerých projektov

​Rača si berie úver na financovanie viacerých projektov

Zastupiteľstvo mestskej časti Rača na dnešnom rokovaní schválilo prijatie úveru vo výške 1,900.000,- € za účelom financovania rekonštrukcie budov vo vlastníctve alebo v správe Rače, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukcie miestnych komunikácií v našej správe a vybudovanie verejného športoviska v areáli základnej školy na Tbiliskej ulici.
Oznamy
28.02.2017
Obrázok k správe: Poslanci schválili nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj

Poslanci schválili nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj

Na dnešnom rokovaní miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Rača prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj na území Rače. Výška poplatku pre stavby na bývanie bola schválená na najvyššej možnej hranici, teda 35 eur za každý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.
Oznamy
28.02.2017
Obrázok k správe: OLO začína s distribúciou hnedých kontajnerov na bioodpad zo záhrad

OLO začína s distribúciou hnedých kontajnerov na bioodpad zo záhrad

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. začala na území Bratislavy s distribúciou hnedých kontajnerov, určených na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad. Distribúcia kompostérov začne prebiehať v marci. Rača rokuje so spoločnosťou OLO o čo najjednoduchšom spôsobe distribúcie kontajnerov k vám. O ďalších inštrukciách vás budeme informovať.
Oznamy
28.02.2017
Obrázok k správe: Strecha na zdravotnom stredisku sa ide opraviť

Strecha na zdravotnom stredisku sa ide opraviť

Strecha na zdravotnom stredisku na Tbiliskej ulici je v súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave a najmä v priestoroch chodby Eurorehabu zateká.
Oznamy
24.02.2017
Obrázok k správe: Začali sa nominácie pre mimovládne organizácie do Ceny Nadácie Orange

Začali sa nominácie pre mimovládne organizácie do Ceny Nadácie Orange

Nadácia Orange vyhlasuje už 8. ročník ocenení pre tých, ktorých nezištná práca prispieva k zmene Slovenska na lepšie miesto pre život. Prihlásiť sa môžu mimovládne organizácie z celého Slovenska.
Oznamy
22.02.2017
Obrázok k správe: Psíčkari po zaplatení dane dostanú sáčky

Psíčkari po zaplatení dane dostanú sáčky

Račiansky úrad sa rozhodol prispieť k čistote verejného priestranstva tým, že majiteľom psov rozdá 200 kusov sáčkov na psie exkrementy.
Oznamy
22.02.2017
Obrázok k správe: Podávanie žiadostí o finančný príspevok na odstraňovanie grafitov je možné aj tento rok

Podávanie žiadostí o finančný príspevok na odstraňovanie grafitov je možné aj tento rok

Čistota a údržba verejných priestranstiev je jednou z priorít hlavného mesta aj v roku 2017. Mesto Bratislava aj tento rok poskytuje možnosť čerpania finančného príspevku pri odstraňovaní nelegálnych grafitov na budovách a objektoch.
Oznamy
17.02.2017
Obrázok k správe: SNEŽNÍ ĽUDKOVIA

SNEŽNÍ ĽUDKOVIA

Mestská časť Bratislava-Rača a Bábkové divadlo spod Spišského hradu pre vás pripravili rozprávku „SNEŽNÍ ĽUDKOVIA“, ktorá sa uskutoční 26.3.2017 o 16.00 hod.

Podujatia
17.02.2017
Obrázok k správe: V dennom stacionári sa stretli všetky masky sveta

V dennom stacionári sa stretli všetky masky sveta

„Starobu je lepšie si užiť, ako ju iba prežiť.“ Týmto heslom sa riadia klienti denného stacionára na Plickovej ulici a rozhodli sa pripraviť si zábavu v čase fašiangov – karneval.
Podujatia
16.02.2017
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »