Obrázok k správe: Nové zábrany na Kubačovej

Nové zábrany na Kubačovej

V týchto dňoch boli po opakovaných sťažnostiach na nedisciplinovaných motoristov osadené na Kubačovej ulici pred Samoškou zábrany, ktoré majú znemožniť autám parkovať v časti určenej pre chodcov.
Oznamy
19.01.2017
Obrázok k správe: Súťaž v reze viniča hroznorodého

Súťaž v reze viniča hroznorodého

Račiansky vinohradnícky spolok pozýva vinohradníkov z Malokarpatského regiónu na súťaž v reze viniča hroznorodého dňa 4.2.2017 (sobota).

Podujatia
19.01.2017
Obrázok k správe: Ústne pojednávanie vo veci výstavby Rínok Rača

Ústne pojednávanie vo veci výstavby Rínok Rača

V utorok doobeda sa na miestnom úrade v Rači konalo ústne pojednávanie vo veci navrhovanej výstavby Rínok Rača v lokalite bývalých vinárskych závodov.
Oznamy
17.01.2017

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2017

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Oznamy
13.01.2017
Obrázok k správe: V Krasňanoch vznikne nové komunitné centrum

V Krasňanoch vznikne nové komunitné centrum

V stredu došlo k podpisu zmluvy medzi Občianskym združením Stará jedáleň, zastúpené Miroslavom Dudlákom, a Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý budovu bývalej jedálne na Kadnárovej ulici v Krasňanoch poskytol do prenájmu za symbolické jedno euro mesačne.
Služby
13.01.2017
Obrázok k správe: Výzva od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Výzva od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. zverejnila výzvu pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov v mestskej časti Rača.
Oznamy
12.01.2017
Obrázok k správe: Informácie pre ľudí bez domova

Informácie pre ľudí bez domova

Informácie pre ľudí, ktorí nebývajú vo vlastnom alebo prenajatom byte či dome a o poskytovaných službách v Bratislave platné k 9.11.2016. Uvedený zoznam nezahŕňa organizácie a združenia, ktoré sa primárne venujú iným cieľovým skupinám ako ľuďom bez domova a ľuďom v neistom bývaní.
Oznamy
11.01.2017
Obrázok k správe: Nové číslo Račianskeho výberu - január

Nové číslo Račianskeho výberu - január

Milí Račania, najnovšie (januárové) číslo mesačníka Račiansky výber práve vyšlo a už onedlho ho budete mať vo svojich schránkach.
Oznamy
05.01.2017
Obrázok k správe: Dvojzložková cena vody prináša spravodlivejšie prerozdelenie nákladov medzi všetkých odberateľov

Dvojzložková cena vody prináša spravodlivejšie prerozdelenie nákladov medzi všetkých odberateľov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) zavádza od 1. januára 2017 dvojzložkovú cenu vodného a stočného pre svojich odberateľov. Táto zmena vychádza z vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR č. 225/2016 Z. z., ktorou všetkým vodárenským spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku uložil povinnosť rozdeliť cenu vodného a stočného na variabilnú zložku (za množstvo dodanej pitnej vody a spracovanej odpadovej vody) a fixnú zložku (za služby súvisiace s pripojením).
Oznamy
04.01.2017
Obrázok k správe: Rača odstránila najväčšie čierne skládky na svojom území

Rača odstránila najväčšie čierne skládky na svojom území

Jednou z priorít mestskej časti Rača v oblasti životného prostredia je očistenie verejných priestranstiev od nánosov odpadkov a čiernych skládok, ktoré sa roky hromadili na rôznych miestach v rámci Rače. Súčasne s tým ako Rača získala práve na tento účel dotáciu z Enviromentálneho fondu, začalo počas októbra a novembra oddelenie životného prostredia s firmou Arguss, s.r.o. pracovať na postupnom čistení vopred vytipovaných lokalít.
Oznamy
04.01.2017
Obrázok k správe: Najväčšie projekty v Rači v roku 2016

Najväčšie projekty v Rači v roku 2016

V roku 2016 pracovala račianska samospráva na dokončení už rozbehnutých alebo na nových projektoch. Vynovila a zväčšila sa ďalšia materská škola, dokončila sa rekonštrukcia amfiteátra, opravili sa ďalšie úseky ciest, chodníkov, priechodov...
Oznamy
03.01.2017

Vtáčia chrípka - nariadenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto príslušná podľa § 8 ods. 3 pism.e) a § 17 ods.3 zákona NRSR č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov potvrdila dňa 29.12. 2016 v mestskej časti Dúbravka výskyt vysokopatogénny subtyp H5 - vtáčej chrípky. Venujte preto prosím zvýšenú pozornosť tomuto nariadeniu:
Oznamy
01.01.2017
Obrázok k správe: OZNAM PRE MAJITEĽOV RODINNÝCH DOMOV

OZNAM PRE MAJITEĽOV RODINNÝCH DOMOV

Na jeseň v roku 2015 MČ Rača informovala obyvateľov žijúcich v rodinných domoch (v individuálnej bytovej výstavbe) o zámere uchádzať sa ako člen Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu o nenávratné finančné prostriedky z Operačného programu kvalita životného prostredia, za ktoré chcela okrem iného zakúpiť pre majiteľov rodinných domov, ktorý by prejavili záujem, kompostovací zásobník (tzv. kompostér).
Oznamy
29.12.2016
Obrázok k správe: Všetko o odvoze odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov

Všetko o odvoze odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov

Vianoce sú obľúbeným obdobím, v ktorom sa však objavuje množstvo otázok ohľadom odvozu komunálneho odpadu. Aby ste si sviatky užili naozaj v pokoji, pripravili sme súhrn praktických informácií, týkajúcich sa odvozu zmesového komunálneho a triedeného odpadu, o ktorý sa postará bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s.
Oznamy
28.12.2016
Obrázok k správe: SVIATOČNÉ OKNÁ

SVIATOČNÉ OKNÁ

Mestská časť Bratislava-Rača v spolupráci s Klubom sprievodcov mesta PEZINOK Vás a Vašich priateľov pozývajú na otvorenie Výstavy pohľadníc zo zbierky Petra Roneca
“SVIATOČNÉ OKNÁ“
Podujatia
21.12.2016
Obrázok k správe: Račianske zastupiteľstvo prijalo nové nariadenie o poskytovaní dotácií

Račianske zastupiteľstvo prijalo nové nariadenie o poskytovaní dotácií

Cieľom nového Všeobecne záväzného nariadenia má byť systémovo nastaviť dotačnú podporu mestskej časti, zadefinovať riešenia získané na základe skúseností s poskytovaním dotácií, zapracovať interné a externé podnety a eliminovať duplicitné financovanie z rozpočtu mestskej časti. Nové VZN bude účinné od 1. januára 2017.
Oznamy
19.12.2016
Obrázok k správe: Rača vyhrala bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy

Rača vyhrala bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy

Nezapreme v sebe športového ducha! Tím MČ Rača triumfoval na tradičnom bowlingovom Turnaji mestských častí Bratislavy o pohár starostu Petržalky v tamojšom bowlingovom centre a odniesol si víťazný pohár.
Mesto
19.12.2016
Obrázok k správe: OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

Vážení obyvatelia z lokalít Sadmelijská 1 a 3, Plickova 2, 4, 6, v týchto dňoch obdržíte doporučenú zásielku zo Stavebného úradu Bratislava – Rača, ktorou vám bude oznámené začatie konania o odstránení stavby v lokalite bývalých vinárskych závodov – Rínok Rača.
Oznamy
16.12.2016

Pracovná ponuka - záhradník

Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova ul. č. 21, 831 06 Bratislava prijme do pracovného pomeru záhradníka, záhradníčku.
Oznamy
15.12.2016
Obrázok k správe: Stravu dôchodcom v Rači rozváža nové špeciálne auto

Stravu dôchodcom v Rači rozváža nové špeciálne auto

Už od januára bude stravu pre dôchodcov v Rači rozvážať nové auto s izotermickou úpravou na prepravu jedla - Peugeot PARTNER NEW FURGON L1 1.6 Vti 98K.
Oznamy
14.12.2016
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »