Obrázok k správe: Deň vody na základnej škole Tbiliská

Deň vody na základnej škole Tbiliská

22.marec je na našej škole už tradične slávnostným dňom, kedy si Deň vody pripomíname viacerými akciami. Nebolo inak ani tento školský rok.
Oznamy
30.03.2017
Obrázok k správe: Klienti Denného stacionára sa vzdelávali

Klienti Denného stacionára sa vzdelávali

V Dennom stacionári si pripravili pre dôchodcov školenie na zvýšenie ich finančnej gramotnosti a na boj proti kriminalite páchanej na senioroch.
Mesto
29.03.2017
Obrázok k správe: Ďalší odklad riešenia problému hluku na Východnom

Ďalší odklad riešenia problému hluku na Východnom

Dňa 8.3.2017 bolo mestskej časti Rača doručené oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu o pokračovaní vo výkone štátneho dozoru v súvislosti s prekračovaním prípustných hodnôt hluku v lokalitách Na Pasekách, Dopravná a Východné.
Oznamy
27.03.2017
Obrázok k správe: Pribudnú nové ochranné siete na detských ihriskách

Pribudnú nové ochranné siete na detských ihriskách

Mestská časť Rača tak ako každý rok vymení na všetkých pieskoviskách v jej správe piesok.
Oznamy
27.03.2017
Obrázok k správe: Račiansky polmaratón už túto nedeľu na vynovenej trati

Račiansky polmaratón už túto nedeľu na vynovenej trati

Pozývame Vás na 6. Ročník Račianskeho polmaratónu, Račianskej desiatky na vynovenej trati a štartu z amfiteátra.
Podujatia
24.03.2017
Obrázok k správe: Uvítanie do života: Najčastejšími menami sú Emma a Matúš

Uvítanie do života: Najčastejšími menami sú Emma a Matúš

Ako po iné roky, aj tento rok starosta vítal nových obyvateľov Rače. Milé podujatie s názvom Uvítanie do života sa konalo v polovici marca v sobášnej sieni MÚ.
Oznamy
23.03.2017
Obrázok k správe: Knižnica Rača ocenila najaktívnejších čitateľov

Knižnica Rača ocenila najaktívnejších čitateľov

20. marca 2017 si mohli Račania v priestoroch KS Žarnovická zaspomínať na rímskokatolíckeho kňaza, saleziána, spisovateľa, charitatívneho pracovníka, politického väzňa a buriča, ale predovšetkým láskavého človeka Antona Srholca počas besedy o filme a knihe Anton Srholec s jej autorkou Alenou Čermákovou.
Oznamy
23.03.2017
Obrázok k správe: Zápisy do základných škôl už tento piatok a sobotu!

Zápisy do základných škôl už tento piatok a sobotu!

Zápisy detí do všetkých materských aj základných škôl v Rači prebehnú v apríli. Prečítajte si najzákladnejšie informácie.
Oznamy
23.03.2017
Obrázok k správe: Súťaž o najlepší hodový koláč

Súťaž o najlepší hodový koláč

Milé račianske gazdinky a gazdovia,
spolu s Račianskymi hodmi opäť prichádza aj súťaž o Najlepší hodový koláč.
Podujatia
23.03.2017
Obrázok k správe: Aby v Rači nehorelo

Aby v Rači nehorelo

Jarné obdobie, obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
Oznamy
20.03.2017
Obrázok k správe: Domový odpad končí na uliciach Rače

Domový odpad končí na uliciach Rače

Takto to vyzerá v uliciach Rače vďaka obyvateľom, ktorí buď vôbec nemajú zmluvu so spoločnosťou OLO na odnos odpadu alebo majú malú nádobu. Odpad z bytov alebo domov sa potom snažia vopchať do odpadkových košov na uliciach a keď sa im to nepodarí, hodia to na zem.
Oznamy
16.03.2017
Obrázok k správe: OLO žiada o trpezlivosť pri rozvoze zberných nádob a kompostérov

OLO žiada o trpezlivosť pri rozvoze zberných nádob a kompostérov

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s distribúciou kompostérov od soboty 18.3.2017. Aj naďalej je priebežne vykonávaná distribúcia hnedých zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Pre urýchlenie dodávania, prebehne hromadná distribúcia hnedých nádob v mestskej časti Rača v sobotu 18.3.2017.

Oznamy
16.03.2017
Obrázok k správe: Stretnutie občanov s poslancami MČ

Stretnutie občanov s poslancami MČ

Na základe prijatého nového KPSS MČ Bratislava-Rača na roky 2017 - 2019 sa dňa 21.03.2017 o 16,00 hod. uskutoční v Kultúrnom stredisku Žarnovická stretnutie občanov našej mestskej časti, občianskych združení, neziskových organizácií pôsobiacich v našej mestskej časti s poslancami MČ za účelom koordinácie plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z nového KPSS.
Služby
16.03.2017
Obrázok k správe: Prvá jarná úprava obecnej záhrady

Prvá jarná úprava obecnej záhrady

Dnes sa zišli dobrovoľníci, aby upravili obecnú záhradu do krásnych tvarov pred začiatkom jari. Pri úpravách panovala v kolektíve veselá nálada a dobrovoľníci v podobe dôchodcov si rozprávali historky z minulosti.
Mesto
15.03.2017
Obrázok k správe: Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie

Jarné obdobie, obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V mesiacoch marec až august vzniká na území hl. mesta SR veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria na lesný porast.
Oznamy
15.03.2017
Obrázok k správe: OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob/kontajnerov

OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob/kontajnerov

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad skôr ako pôvodne plánovala. Prvé odvozy sa začnú vykonávať už v pondelok 13.3.2017.
Oznamy
09.03.2017
Obrázok k správe: Veľká jarná brigáda OZ Priatelia Rače

Veľká jarná brigáda OZ Priatelia Rače

Veľká jarná brigáda sa začína v sobotu 8. apríla 2017 od 9:00 hodiny. Každý, kto chce prísť a prispieť pracovitou rukou, pomocou či dobrou náladou, je vítaný.
Mesto
09.03.2017
Obrázok k správe: Račianski futbalisti úspešne bojovali na majstrovstvách Slovenska juniorov v atletike

Račianski futbalisti úspešne bojovali na majstrovstvách Slovenska juniorov v atletike

Nielen šikovní račianski futbalisti, ale aj rýchli chlapci. Števko Bellus z U15 na 150m tretí, na 300m druhý a spolu s Riškom Pázmánym z U17 aj tretí v štafete na 4x200m.
Treba povedať a dodať, že bežali s chlapcami o dva tri roky staršími .
Toto boli Majstrovstvá Slovenska juniorov v atletike 2017 s Račianskou príchuťou.

Mesto
08.03.2017
Obrázok k správe: Navrhnite funkčné a estetické kontajnerové stojisko pre Bratislavu

Navrhnite funkčné a estetické kontajnerové stojisko pre Bratislavu

Hlavné mesto SR Bratislava a mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. vyhlasujú verejnú ideovú súťaž na návrh riešenia kontajnerového stojiska pre Bratislavu. V tejto súvislosti treba podotknúť, že mestská časť Rača poskytuje na vybudovanie stojiska finančnú dotáciu.
Mesto
08.03.2017
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »