Obrázok k správe: Prosíme vás o vyplnenie dotazníka o zisťovaní potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín

Prosíme vás o vyplnenie dotazníka o zisťovaní potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín

Vážená pani, vážený pán, dovoľujeme si vás požiadať o účasť v zisťovaní potrieb ľudí s mentálnym postihnutím (detí i dospelých) a ich rodín na území Bratislavského samosprávneho kraja.
Oznamy
19.02.2018
Obrázok k správe: Stretnutie s rodičmi a príbuznými ľudí s mentálnym postihnutím

Stretnutie s rodičmi a príbuznými ľudí s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) v spolupráci s Odborom sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (OSV BSK) si Vás dovoľujú pozvať na STRETNUTIE S RODIČMI A PRÍBUZNÝMI ľudí s mentálnym postihnutím.

Oznamy
19.02.2018

​Novinka pre seniorov

Od februára je funkčná stránka pre seniorov www.vivasenior.sk, ktorá prináša informácie z oblastí, o ktoré sa seniori zaujímajú.
Oznamy
19.02.2018
Obrázok k správe: Navštívte Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole informačných technológií

Navštívte Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole informačných technológií

Chceš mať zaujímavú prácu? Kvalifikovane Ťa pripravíme. Tak znie pozvanie na Deň otvorených dverí na SOŠ informačných technológií na Hliníckej 1, ktorý sa pre záujemcov o štúdium koná dňa 20. marca 2018 od 8.00 hodiny.
Oznamy
19.02.2018

Výkon funkcie prísediaceho v trestných veciach na Okresnom súde Bratislava III

Občania, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode Okresného súdu Bratislava III sa môžu uchádzať o výkon funkcie prísediaceho v trestných veciach na tomto súde.
Oznamy
19.02.2018
Obrázok k správe: Rača privítala starostov jednotlivých mestských častí hlavného mesta

Rača privítala starostov jednotlivých mestských častí hlavného mesta

V Rači sa dňa 16. 2. konalo Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky.
Oznamy
16.02.2018
Obrázok k správe: Mestská časť Bratislava- Rača je jedným z partnerov medzinárodného projektu YOUMIG

Mestská časť Bratislava- Rača je jedným z partnerov medzinárodného projektu YOUMIG

​Traja členovia projektového tímu z Rače navštívili v januári mesto Brno. V rámci tejto partnerskej návštevy navštívili Brno Expat Centre, ktorého poslaním je poskytovanie bezplatných konzultácií a pomoc kvalifikovaným zahraničným odborníkom a ich rodinám, ktorí žijú a pracujú v Brne, alebo tak plánujú urobiť. Snahou zamestnancov centra je pomôcť cudzincom nájsť v Brne nový domov a vytvoriť podmienky, aby sa mohli stať súčasťou života mesta.
Oznamy
14.02.2018
Obrázok k správe: Tradície a zvyky zimného obdobia až po Veľkú noc

Tradície a zvyky zimného obdobia až po Veľkú noc

Zvyky sú zväčša spojené s významnými cirkevnými sviatkami. Tradičné jedlá a múčniky, ktoré nesmeli chýbať na stole počas významných náboženských sviatkov, sa líšili podľa náboženskej príslušnosti. Hoci aj tieto rozdiely sa postupne stierali, s malými obmenami sa udržali podnes. Prísne zvyky počas náboženských sviatkov a najmä dodržiavanie pôstneho obdobia dnes už zachováva len najstaršia generácia.
Oznamy
14.02.2018
Obrázok k správe: Karnevalová párty v stacionári!

Karnevalová párty v stacionári!

V dennom stacionári sa konala fašiangová veselica, na ktorej sa seniori prezentovali v karnevalových maskách.
Oznamy
14.02.2018
Obrázok k správe: U9 –pekné 3. MIESTO V OLOMOUCI

U9 –pekné 3. MIESTO V OLOMOUCI

V krásnej športovej hale v Olomouci sme sa zúčastnili kvalitného turnaja, ktorý zorganizovala SK Sigma Olomouc. Jednotlivé zápasy boli vyrovnané a dramatické, my sme odohrali dobrý turnaj - nakoniec sme obsadili 3.miesto!
Oznamy
14.02.2018
Obrázok k správe: Hosting amerických rodín v Rači

Hosting amerických rodín v Rači

Hľadáme záujemcov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu hostingu cestovateľov z USA a odprezentovať Raču v tom najlepšom svetle.V rámci projektu „GCCL Grand circle cruise line“ podnikajú cestovatelia z USA výlety naprieč Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom. Do Rače zavítajú v období od mája do novembra 2018. Cieľom projektu je prezentovať Slovensko, našu kultúru, tradície a gastronómiu v tom najlepšom svetle.
Oznamy
14.02.2018
Obrázok k správe: Cudzincov láka na Rači blízkosť k prírode, chceli by však viac kultúrnych aktivít pre mladých

Cudzincov láka na Rači blízkosť k prírode, chceli by však viac kultúrnych aktivít pre mladých

Mestská časť Bratislava – Rača je od minulého roku spolu s ďalšími siedmimi krajinami dunajského regiónu zapojená do medzinárodného projektu YOUMIG – zlepšenie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. Cieľom projektu je lepšie pripraviť samosprávu v oblasti poskytovania služieb pre cudzincov, ktorí k nám prichádzajú do Bratislavy za prácou a štúdiom, ale aj tých Slovákov a Sloveniek, ktorí sa po dlhšom pobyte v zahraničí vrátili domov a opätovne sa integrujú do spoločnosti.
Oznamy
13.02.2018
Obrázok k správe: Mnohí mladí sa na Slovensko vrátiť chcú, je nutné im však príchod uľahčiť

Mnohí mladí sa na Slovensko vrátiť chcú, je nutné im však príchod uľahčiť

Napriek tomu, že Slovensko je z pohľadu migrácie tzv. vysielajúca krajina , t.j. viac ľudí zo Slovenska odchádza, než prichádza, mnohí mladí Slováci a Slovenky z Rače sa na Slovensko chcú vrátiť a založiť si tu rodinu. V rámci projektu YOUMIG - zlepšenie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých, do ktorého je zapojená mestská časť Rača, sme sa v rámci fokusovej skupiny mladých Račaniek a Račanov do veku približne 40 rokov pýtali na ich motivácie vrátiť sa na Slovensko a na ich skúsenosti s opätovným zaradením sa do spoločnosti.
Oznamy
13.02.2018

Pozvánka pre zástupcov klubov a spolkov pôsobiacich na území MČ Rača

Milí priatelia, v mene pána starostu MČ Bratislava – Rača Petra Pilinského vás pozývame na Informačný seminár, ktorého cieľom je informovať vás o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z rôznych grantov, fondov a dotačných systémov v roku 2018. Seminár bude budúci pondelok 19.2. od 9,00 do 12,00 v Obecnom dome, zasadačka na 1. pochodí.
Oznamy
13.02.2018
Obrázok k správe: Detičky sa jašili so Šašom Jašom

Detičky sa jašili so Šašom Jašom

Čas fašiangov priniesol pre deti príjemné popoludnie strávené so Šašom Jašom v Nemeckom kultúrnom dome.
Oznamy
13.02.2018
Obrázok k správe: Pozývame Vás na verejnú diskusiu k revitalizácii NKD, v stredu 14.2. o 16.00 hod v NKD

Pozývame Vás na verejnú diskusiu k revitalizácii NKD, v stredu 14.2. o 16.00 hod v NKD

V pondelok 15. januára sa na miestnom úrade na Kubačovej ulici 21 začala výstava súťažných návrhov revitalizácie Nemeckého kultúrneho domu. Výstava potrvá do 13. februára, následne prebehne verejná diskusia.
Oznamy
13.02.2018
Obrázok k správe: Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv

MČ Bratislava-Rača poskytla dňa 8.februára 2018 priestory Nemeckého kultúrneho domu na krajské kolo XX. ročníka celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže Olympiáda ľudských práv, ktoré sa konalo pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Petra Pilinského.
Oznamy
12.02.2018
Obrázok k správe: Návrh starostu Pilinského na bezplatnú dopravu MHD aj pre držiteľov zlatej Janského plakety mestská rada podporila

Návrh starostu Pilinského na bezplatnú dopravu MHD aj pre držiteľov zlatej Janského plakety mestská rada podporila

Na februárovom zasadnutí mestskej rady sa prerokovával materiál o rozšírení bezplatnej dopravy pre vybrané skupiny cestujúcich v bratislavskej MHD.
Oznamy
09.02.2018
Obrázok k správe: Polopodzemné kontajnery - štúdia

Polopodzemné kontajnery - štúdia

Nárast produkcie odpadu za uplynulé roky, spolu s nárokmi na triedenie odpadov za účelom ich ďalšieho zhodnotenia si zjavne vyžaduje nové riešenie a zmenu systému v odpadovom hospodárstve.
Oznamy
09.02.2018
Obrázok k správe: Výstavba LBG arény naberá pozitívny smer

Výstavba LBG arény naberá pozitívny smer

Zdá sa, že výstavba dlho očakávaného športového megakomplexu v Rači sa po dlhšej odmlke opäť začína javiť v reálnych kontúrach. Starosta Rače Peter Pilinský spolu zo zástupcami projektu LGB aréna vo štvrtok 8. februára rokovali s primátorom mesta Bratislavy Ivom Nesrovnalom, pričom hlavnou témou ich stretnutia bola práve výstavba moderného multišportového komplexu v Rači na Černockého ulici.

Oznamy
09.02.2018
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »