Aby v Rači nehorelo

Obrázok ku správe: Aby v Rači nehorelo
20.03.2017 - Oznamy

Jarné obdobie, obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Z informácií H a ZÚ hl. mesta Bratislavy  v Mestskej časti Bratislava  zasahovali hasiči v minulom roku  75 krát , z toho  likvidovali 30 požiarov v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov a likvidovali 13 požiarov na  skládkach odpadu.
Hasiči vyzývajú občanov MČ  Rača, turistov a návštevníkov Rače, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež, aby nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. "Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. To platí i pri spaľovaní odpadu vo vinohradoch a v záhradách, ktoré sa často nachádzajú v blízkosti lesných porastov," vysvetľujú. 
Ľudia podľa hasičov často spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru. Verejnosť zabúda aj na zabezpečenie okolia ohniska pred rozšírením ohňa a na stály dozor pri spaľovaní, najmä pri  akciách v lese. Občania podľa hasičov nemajú zväčša so sebou ani prostriedky určené na likvidáciu prípadného požiaru. "Najbezpečnejší spôsob z hľadiska  vzniku požiaru, je odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo na skládku," podotýkajú.
Ako upozorňujú, spôsobenie požiaru je porušením platných predpisov, čo môže byť nakoniec kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. "V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 eur a v priestupkovom konaní až do výšky 331 eur," 
Miestny úrad v Bratislave-Rači sa obracia na občanov k spolupráci v oblasti preventívnej činnosti v oblasti predchádzania požiarom v jarnom období a v čase vyhlásenia nebezpečenstva vzniku požiarov, ktorý vyhlasuje ORH a ZZ. V prípade, že  občan spozoruje požiar je povinný pokúsiť sa požiar uhasiť  vlastnými silami a prostriedkami a ohlásiť vzniknutý požiar na telefónne číslo 150 alebo 112.Veríme, že spoločným úsilím  sa nám podarí zabrániť požiarom v lesoch , vinohradoch, záhradách. Preto pamätajme, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán!
 
                                                                                                                    Ing. Gabriel Lovecký
                                                                                                                      preventivár PO MČ